• Na het reces: Paulette Koek-Baks gaat weer aan de slag met oude en nieuwe dossiers

    Marion Kiewik

Politici in Ouder-Amstel: Ouder-Amstel Anders

Marion Kiewik

In deze serie over politici en hun partij zochten we direct na het zomerreces Paulette Koek op, fractievoorzitter van de door haar opgerichte lokale partij Ouder-Amstel Anders (OAA).

Kort profiel van Paulette Koek-Baks

Paulette woont in Duivendrecht, al 31 jaar. Ze heeft twee volwassen kinderen. Sinds 2002 is ze raadslid, aanvankelijk voor de VVD en vanaf 2010 voor OAA. Daarmee is ze het langstzittende raadslid in onze gemeente, de ‘nestor’.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart eindigde OAA op de tweede plaats met een verschil van vier stemmen met de VVD en behaalde net als de VVD drie zetels. Bij de coalitiebesprekingen kwam OAA buitenspel te staan en belandde opnieuw in de oppositie.

Hoe staat het nu met de verkiezingsperikelen?

OAA vermoedde onregelmatigheden rondom de stemmentelling en diende een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur in. Dat werd afgewezen. Een aangifte wegens fraude werd niet ontvankelijk verklaard. “Het kort geding om te voorkomen dat de stembiljetten werden vernietigd wonnen we, maar de artikel 12 Sv-procedure om de zaak alsnog voor de rechter te krijgen werd niet gehonoreerd. Beroep is niet meer mogelijk, dus ik moet me erbij neerleggen - hoewel dat gevoelsmatig nog niet goed lukt.”

Gewoon door dan maar?

‘Wij zijn én blijven een luisterend oor voor de burger. Men weet ons te vinden. Er moet echt serieuzer naar de mensen worden geluisterd. En als iets niet kan, leg uit waarom. Ik zou willen dat de gemeente afstapt van het conserverende beleid, het is bewust een heel behoudende gemeente. Wat meer doortastendheid ook graag, en geen termijnen overschrijden. En als er dan toch iets mis gaat, durf je fouten te erkennen. Wees transparant.”

[Voorbeelden?

“Neem nou die busterminal bij station Duivendrecht. Die is ons een doorn in het oog. We zijn er gewoon toe gedwongen door de gemeente Amsterdam: wij ontwikkelingen in De Nieuwe Kern, zij verlost van die 400 bussen. Maar die uitruil ontkent het college. Terwijl je daar toch gewoon eerlijk over kunt zijn. En nu zijn alle overeenkomsten ondertekend en valt er niks meer aan te veranderen. Of de plannen voor een hospice aan ‘t Kampje. Die organisatie was er al maanden mee bezig, er was een bingo met cadeaus van de lokale winkeliers, er waren al vrijwilligers geworven. Als je je er als college al mee bemoeit - wat ik niet op z'n plaats vind - zeg dan meteen: mensen, het is een mooi plan, maar niet op die plek.”

Wat gaan we de komende tijd merken van OAA?

“Natúúrlijk blijven we vechten voor de woonbootbewoners op Amstel Business Park. Dat dossier laten we nooit vallen. De raad heeft gewoon besloten dat de plannen doorgaan, zodat een deel van de boten moet verdwijnen. De nieuwe wethouder heeft dan wel toegezegd met de woonbootbewoners te gaan praten. Maar ja, zonder ligplaats is zo’n woonboot niks meer waard. De voorheen verantwoordelijke wethouder heeft gezegd: ‘We hebben een zorgplicht als gemeente.’ Nou, daar zie ik niks van terug. We gaan het weer oppakken na het reces.”

“Ik werd benaderd door bewoners van de Korenbloemstraat. Een onroerendgoed-investeerder heeft daar vijf of zes woningen opgekocht. Hij wil er verdiepingen op zetten, zo gaat het gerucht. Ik heb het aangekaart bij de gemeente, maar ja, ‘het zijn geen beschermde woningen’. Kunnen de funderingen dit wel aan, heb ik gevraagd. En dan is het antwoord: ‘zo ver zijn we nog niet’. Aannemer De Nijs op het Zonnehof houdt voet bij stuk, hij weigert aardgasvrij te bouwen. Dat hadden we natuurlijk vóór de grondverkoop moeten eisen. We willen toch energieneutraal zijn in 2040? Ik denk dat ons ambtenarenapparaat te klein is om dit soort grote projecten aan te kunnen.”

Wat is jullie specialiteit?

“Onze kracht is dat we laagdrempelig zijn. Wij krijgen altijd veel signalen van inwoners. En we gaan ál-tijd ter plekke kijken, zodat we beide kanten horen. Na de verkiezingen had ik het even moeilijk. Maar we gaan gewoon door, hoor. Er hebben wél 1200 mensen op ons gestemd.”