• Marion Kiewik

Politici in Ouder-Amstel: D66

Marion Kiewik

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd D66 de vierde partij van Ouder-Amstel, met twee zetels. Sinds afgelopen mei vormt de partij een coalitie samen met VVD, CDA en GroenLinks.

Wie is Sybrig van Keep?

Sybrig van Keep woont samen en heeft drie kinderen. Ze woont in Ouderkerk en is communicatieadviseur. Afgelopen mei werd ze fractievoorzitter van D66. Daarvóór was ze er fractieassistent en bestuurslid. In het verleden was ze voorzitter van de OVOA (Ondernemersvereniging Ouder-Amstel). “In die periode heb ik veel gedaan op het gebied van belangenbehartiging. Daar heb ik gezien hoe belangrijk het is dat iedereen kan en wil meepraten.”

En zo zijn we aanbeland bij burgerparticipatie…

“Hóe je het doet, dat is wezenlijk. Je moet de mensen meer dan één keuze aanbieden, anders werkt het niet. Bijvoorbeeld het Centrumplan: wat vinden mensen belangrijk in een dorpskern. Dat je het centrum kunt bereiken met de auto of met de fiets? Wil je een dorpsplein waar festiviteiten kunnen plaatsvinden of wil je winkels? Restaurants? Meerdere keuzes dus. Bewoners hebben soms betere ideeën dan raadsleden, zij kennen hun eigen buurt het beste. Door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan, kun je narigheid voorkomen. Burgerparticipatie wordt trouwens verplicht, vanuit de Omgevingswet.” (Deze wet bundelt vanaf 2021 allerlei bestaande regels en wetten rondom ruimtelijke projecten, mk)

In vrijwel alle interviews in deze reeks werd het belang van burgerparticipatie benadrukt. We hebben er nu hoge verwachtingen van.

Wat vind jij verder belangrijk?

“Alles met jeugd en jongeren. Daar wil ik vol op inzetten. Als je kijkt naar de jeugd van tussen 6 en 13, die willen spelen, ravotten. En wat hebben we? Een wipkip. Dat is toch verdrietig. Daar moet avontuurlijk speelgoed komen. Kijk naar de iets oudere jongeren. Voor hen hebben we geen geschikte huisvesting, geen starterswoningen, geen studentenkamers. Straks hebben we hier alleen nog gezinnen met kinderen tot 17-18 jaar en vijftigplussers. Als we geen slaperige, grijze gemeente willen worden, zullen we echt de jongeren hier moeten houden. Laten we nu eens beginnen met het aanbieden van startersleningen.”

Dan heb je nog steeds woningen nodig in hun prijsklasse

“Inderdaad. Het beleid in de afgelopen jaren was daar niet naar: er is vooral gebouwd in duurdere categorieën. Je ziet nu veel jongelui noodgedwongen wegtrekken - naar Uithoorn, Diemen, Amsterdam-Zuidoost. Dáár wordt geïnvesteerd in jongeren! Terwijl wij heus nog wel ‘n paar plekjes hebben. Hoe mooi zou het zijn als er jongerenwoningen kwamen in Theresia, al is het maar voor tijdelijk.” Zie Reijgersbosch in Duivendrecht, dat is onlangs geschikt gemaakt voor jongeren en studenten. “Hopelijk komt er straks voldoende geschikte woonruimte in De Nieuwe Kern.”

Hoe gaan we dat organiseren?

“De ontwikkeling van De Nieuwe Kern, daarvoor zitten we aan tafel met Amsterdam. Daar hebben ze een hyperambitieus en professioneel ambtenarenapparaat. We moeten er dus in investeren dat onze wethouders en ambtenaren zich goed kunnen voorbereiden, zich kunnen oriënteren op de langetermijngevolgen. En we zullen duidelijk onze grenzen moeten aangeven. Dit zijn pittige onderwerpen - het gaat over meer dan losse stoeptegels.”

Meer kwesties die jou bewegen?

“Duurzaamheid - maar dat vindt inmiddels iedereen belangrijk. En dat is maar goed ook.

De veiligheid in Duivendrecht is iets waar ik me zorgen om maak. Als ik met enige regelmaat hoor dat de supermarkt is overvallen. Berovingen rond de metrostations. De veiligheid van de mensen is in het geding, dat is geen goede ontwikkeling. Maar hoe je dat moet aanpakken? Misschien iets doen aan de infrastructuur. De echte oplossing heb ik niet...

Zuinig zijn op ons erfgoed, dat vind ik ook belangrijk. Zal wel met mijn achtergrond te maken hebben, ik heb geschiedenis gestudeerd. Als ik weleens bezoekers rondleid, vinden ook zij dat wij prachtige kernen hebben. Alles wat ons hier nog rest aan geschiedenis moeten we bewaren en bewaken. Dit was vanouds een pleisterplaats en dat zie je vandaag nog steeds.”