• Pixabay

Kleinoot houdt Poëziefestival

DUIVENDRECHT Stichting Kleinoot houdt donderdag 5 maart om 20.00 uur in De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, voor de negende keer een poëziefestival. Dit jaar is het thema: 'Daar zit muziek in…'

"Dichters worden vaak met componisten vergeleken. Door de buitengewone aandacht voor rijm en klank, ritme en metrum is poëzie immers een sterk muzikaal genre. De klank van poëzie en de klank van muziek, zij passen bij elkaar. Muziek heeft geen woorden nodig, heeft genoeg aan klanken. Muziek neemt je mee naar waar woorden niet kunnen gaan, raakt je diep van binnen en laat je een tikje verdwaasd achter. Is dat niet precies wat goede poëzie doet? Door de klank van de woorden en het ritme van de dichtregels? Daarnaast is muziek in de loop der eeuwen een bron van inspiratie geweest voor dichters: soms dichtten zij over een enkel instrument, over een aangrijpend muziekstuk of over muziek als kunstvorm. In de Middeleeuwen vertelden minstrelen aan dappere ridders en mooie jonkvrouwen hun verhalen op rijm en wisselden dat af met muziek. Zo vertelden ze met poëzie en muziek verhalen over oorlogen, en ook over liefde en voorspoed." Aldus Kleinoot.

Tijdens het Poëziefestival zullen muziek en gedichten een bijzondere combinatie vormen. Het lezen van de gedichten door de Poëziegroep van De Kleine Kerk wordt afgewisseld met passende muziek. Deze muziek wordt gespeeld door musici die verschillende aspecten van de voorgedragen poëzie omlijsten met een uitvoering als solist of als klein ensemble.

Inloop vanaf 19.30 uur. Entreeprijs 10,00 euro. Meer informatie en reserveren op stichtingkleinoot.nl