• Creatieve ideeën bij de plattegrond van het Ouderkerkse centrum

    Marion Kiewik

Participatieproces Centrumplan Ouderkerk van start

OUDERKERK ‘U bepaalt de inhoud, niet wij.’ Met deze woorden gaf Johan Vellinga van Início, adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling, op 7 mei het startsein voor het participatieproces Centrumplan. Dat moet na de zomer leiden tot een ‘ambitiedocument’. Vellinga en zijn partners Sophie Pauwels en Ina Wernsen begeleiden het proces, de inwoners en betrokkenen zorgen voor de invulling.

BIJEENKOMST De Amstelkerk was redelijk gevuld. Het aanwezige publiek, inclusief enkele wethouders, raadsleden en andere gemeentelijke functionarissen, toonde zich betrokken en stelde kritische vragen. Gevraagd naar bestaande intentieverklaringen bevestigde wethouder Rineke Korrel dat ‘er geen afspraken liggen die ons zouden kunnen belemmeren in het proces.’ De sfeer werd uitgesproken levendig toen de deelnemers in de naastgelegen Amstelstroom mochten aangeven wat er zoal wel of juist niet goed is in Ouderkerk. Discussies werden bezegeld met groene en rode stickers op flipovers, opborrelende ideeën kon men kwijt op gele plakkers.

CO-PRODUCTIE In de komende maanden worden meer inhoudelijke bijeenkomsten met de inwoners gehouden. Parallel daaraan zal een werkgroep van maximaal twintig deelnemers besluiten over het proces en de te gebruiken participatiemethoden zoals straatinterviews, online enquêtes en dergelijke. Binnenkort kan iedereen de ontwikkelingen gaan volgen op www.samenmakenweouder-amstel.nl.

AMBITIEDOCUMENT Het eindproduct moet een weergave worden van ‘de gedeelde ambities voor de ontwikkeling van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel.’ Dit ambitiedocument zal dienen als leidraad bij het maken van keuzes bij planvorming en is uitgangspunt voor verdere planontwikkeling. Het zal een aantal speerpunten bevatten, pijlers voor de gewenste ontwikkeling.

KADERS Het wordt geen vrijheid-blijheid, de ambities moeten passen binnen kaders. Bestaand beleid - denk bijvoorbeeld aan het beschermd dorpsgezicht - moet worden gerespecteerd. De plannen dienen ‘financieel neutraal’ te zijn: de ontwikkelingen moeten als het ware zichzelf financieren. Mocht dat echt niet haalbaar zijn, dan kan het college dat voorleggen aan de gemeenteraad. Het plangebied - grofweg Kampje, Dorpsstraat, Haventje - is gedefinieerd maar kan worden opgerekt als daar goede redenen voor zijn. Vanuit het publiek wordt gesuggereerd ook de voormalige Jan Hekmanschool hierbij te betrekken, het gemeentehuis, misschien zelfs de Amstelbrug. Denk ook aan de invloed op andere wijken, zoals Sluisplein.

SERIEUS Een van de inwoners vroeg zich hardop af wat straks B en W en fracties gaan doen met al dit moois; hoe zorgen we dat de ambities serieus worden genomen. Vellinga: ‘Hoe meer mensen aan dit participatieproces meedoen, des te lastiger wordt het voor het gemeentebestuur om hiervan af te wijken.’

Marion Kiewik