• Wethouder Marian van der Weele bewondert De Paerl, een van Ouder-Amstel’s allereerste gemeentelijke monumenten

    Marion Kiewik

Parels van Ouder-Amstel

Erfgoed in Amstelland (2)

Marion Kiewik

OUDER-AMSTEL “Al het moois dat deze gemeente te bieden heeft!” Inwoner Marian van der Weele fietste daar eigenlijk altijd achteloos langs. Totdat ze in 2006 raadslid werd - pas toen leerde ze dat moois veel beter kennen. En groeide de liefde ervoor. Als kersverse wethouder begin 2014 opteerde zij daarom voor de portefeuille Cultureel Erfgoed. “Ook vanuit de vaste overtuiging dat cultuurhistorische waarden een samenleving binden. Ze zijn van iedereen en je kunt ze gezamenlijk waarderen.”
SAMEN Hoe mooi kunnen de dingen soms samenkomen. “De inspiratie door een ontmoeting met Dorine van Hoogstraten van de Welstandscommissie over de waarde van historische panden, een conferentie van het Cultuurplatform over cultureel erfgoed, aanbevelingen van de daaruit voortgekomen Werkgroep Cultureel Erfgoed aan het college van B&W… Ik dacht in 2014: dat gaan we eens samen oppakken,” herinnert Van der Weele zich.
VISIE “Dorine is toen samen met de Werkgroep, vooral Ans Quirijnen en Alex de Boer, aan het schrijven geslagen om de visie vast te leggen. Een van de speerpunten daarin was de aanwijzing van gemeentelijke monumenten - op basis van de inventarisatie van de Werkgroep.” Uiteindelijk werd het erfgoedbeleid door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2016. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen overheid en burgers.
AFWEGING Daar ging nog wel een stevige discussie in de raad aan vooraf: “Mag je iemands eigendom tot monument bestempelen, wat sommigen zien als een inbreuk op dat persoonlijke eigendom, versus het algemeen belang om erfgoed te behouden voor de huidige en latere generaties. Zo moet een gemeenteraad voortdurend afwegingen maken in het algemeen belang. Uiteindelijk was een ruime meerderheid vóór,” zegt Van der Weele.
MONUMENTENLIJST Dit jaar heeft de gemeente besloten om 27 objecten in Duivendrecht en Ouderkerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Vorige week, na afronding van het bezwaartraject, heeft het college van B&W de eerste serie van veertien monumenten definitief aangewezen. In Duivendrecht zijn dat De Oude School, Het huis van de bovenmeester, Urbanuskerk en pastorie. In Ouderkerk de boerderijen De Paerl, Ooster-Amstel, Rundervreugd, Swaneveld, buitenplaatsen Stroom en Lommer en Vrede Lust, villa Welgelegen, Goudstikker- en Veldwachtersmonument, Schoolmeestershuis, en dieselgemaal Ronde Hoep - stuk voor stuk "pareltjes". En er is een subsidieregeling vastgesteld. Het potje bevat € 30.000 voor bijdragen aan onderhoud en restauratie en € 10.000 voor intensieve ambtelijke ondersteuning van eigenaren - de "rode loper" - bij het aanvragen van vergunningen.
DRIJFVEER De voorlopige kroon op het werk. Van der Weele: “Als we zorgen dat de cultuurhistorische identiteit zichtbaar is en behouden blijft, dient dat niet alleen een maatschappelijk belang. Het is ook je uitstraling naar de mensen van buiten die hier op bezoek komen. Die hier hun geld besteden - met positief effect op onze winkels en horeca, waar onze inwoners ook weer van kunnen profiteren. Dat alles bij elkaar vormt voor mij de drijfveer om van ons culturele erfgoed steeds werk te blijven maken.”