• Provincie NH

Steun van provincie voor agrarische sector Groene Uitweg

OUDER-AMSTEL Agrariërs dragen bij aan het behoud van het boerenlandschap: open polders, koeien in de wei en boerenerven met fruitbomen. Daarom is het van belang dat hun bedrijven economisch gezond blijven. De provincie stelt daarvoor opnieuw de 'Groene Uitweg-regeling' open. Daarmee kunnen agrariërs in de Gooi & Vechtstreek hun bedrijf verduurzamen en hun weilanden beter toegankelijk maken voor vee. Ook een deel van De Ronde Venen kan in aanmerking komen voor deze subsidie.

In het kader van de 'Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland' kunnen agrariërs vanaf 3 februari subsidie aanvragen voor het verbreden van de economische basis van hun bedrijf, bijvoorbeeld met zorg, de verkoop van streekproducten, de ontvangst van schoolklassen en groepen op de boerderij of verblijfsaccommodatie. Tevens is een bijdrage mogelijk om hun weilanden goed toegankelijk te maken voor vee en machines, door de aanleg van kavelpaden, dammen en bruggen. Ook voor de aanschaf van brede banden voor beter draagvlak is wederom subsidie beschikbaar.

Daarnaast kan voor duurzame innovaties een beroep worden gedaan op de subsidieregeling. Bijvoorbeeld voor slim hergebruik van grondstoffen zodat er minder afval is en kosten kunnen dalen. Of het behoud en versterken van biodiversiteit, opslag en productie van hernieuwbare energie en stimuleren van gesloten kringlopen.
De subsidie is beschikbaar voor agrariërs uit het 'Groene Uitweg-gebied': delen van het Gooi, de Vechtstreek en een klein stukje Amstelland.

Vanaf 3 februari kan een subsidieaanvraag worden ingediend bij de provincie Noord-Holland (ook door agrariërs uit het Utrechtse deel van de Groene Uitweg).
Op de website www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen onder het kopje 'Natuur en Milieu' staat de subsidieregeling 'Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland'. Hier zijn de voorwaarden, info over de wijze waarop de subsidie kan worden aangevraagd en alle aanvullende informatie (inclusief een kaart van het gebied) te vinden.

Gebiedscoördinator Maike van der Maat is net als voorgaande jaren beschikbaar voor ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Maike is te bereiken via email maike@consultopmaat.nl of 06-23285225.