• Het Proef-Lokaal op één van de mooie zomerse dagen van dit jaar.

    Naomi Heidinga

Raadsleden: 'Zoek vaste plek voor KEK'

OUDERKERK 'Een leuk initiatief, 'de huiskamer van Ouderkerk', 'zonde om te laten verdwijnen': raadsleden zijn positief over het Proef-lokaal bij de Amstelbocht. Maar of de lokale ondernemers Van Wieringen er kunnen blijven nu de vergunning afloopt? Daar verschillen de meningen over. De VVD wil echter zijn best doen voor de brouwers. "Als het college niet over de brug komt, zullen we een motie indienen," aldus fractievoorzitter Frans Slats. Inzet: het Proef-lokaal moet blijven.

Marcel van Wieringen sprak donderdag in tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, om de raad bij te praten over de situatie en de wens van de ondernemers. Naast het Proef-lokaal, dat van mei tot oktober geopend is, willen de brouwers graag een vaste plek in het centrum van Ouderkerk voor een brouwcafé. Van alleen het Proef-lokaal kan KEK! niet blijven voortbestaan, en bovendien kan bij de Amstelbocht niet gebrouwen worden.

Op het terrein van de Amstelbocht zit geen horecabestemming. De afgelopen jaren mochten de brouwers de faciliteiten gebruiken als pilot, waarbij elk jaar werd geëvalueerd. Na het einde van de pilot zou gekeken worden of KEK! een vaste plek zou kunnen krijgen. Die plek is vooralsnog niet beschikbaar. De evaluaties waren elk jaar wel positief.

Dat brengt de politiek in een lastig parket. Gevreesd wordt vooral voor een precedentwerking: wanneer het Proef-lokaal wordt toegestaan, willen wellicht meer ondernemers een plek in het groen. En hoe moet worden omgegaan met het vragen van huur? De Amstelbocht hoeft nu geen huur te betalen, maar dat verandert bij een horecabestemming. Er bestaat een tijdelijke oplossing voor het probleem: de vergunning zou met zes jaar verlengd kunnen worden. Pas daarna moeten meer definitieve keuzes worden gemaakt. Volgens de VVD zijn de ondernemers met zes jaar al geholpen. "Het geeft ze de tijd om uit te kijken naar een meer definitieve plek." Wethouder Barbara de Reijke ziet niets in een tijdelijke oplossing. "De ondernemers zijn duidelijk op zoek naar een definitieve oplossing. Dat betekent dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dat proces moet zorgvuldig gebeuren. We moeten duidelijk alles in kaart brengen: wat is het bijvoorbeeld het effect op het groen, wat zijn de regels wat betreft het geluid. Voor het veranderen van het bestemmingsplan is voldoende draagvlak heel belangrijk, daarom is de handtekeningenactie een goed idee. Al is niet iedereen voor het Proef-lokaal, er zijn ook mensen die in het verleden hebben geklaagd, met verschillende redenen. Naast de gemeente moet overigens ook de provincie het eens zijn met de plannen: het gebied hoort immers tot de Amstelscheg."

Een zorgvuldig proces kost tijd, aldus de wethouder. De gemeente wil niet over één nacht ijs gaan. "We moeten alles goed uitzoeken, anders staan we straks aan de andere kant, bij de rechter. Dat willen we voorkomen." De gemeente wil de ondernemers voor de start van het volgende seizoen uitsluitsel kunnen geven.

Voor het vervullen van de tweede wens van de ondernemers bestaan ook al ideeën. De ondernemers zouden graag in Gezellenhuis aan de slag gaan, maar Paulette Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) heeft mogelijk een andere oplossing. Daar wil ze nu nog even niets over kwijt. "Eerst moet duidelijk worden of het op die locatie zou kunnen."

Naomi Heidinga