• pr

Ouder-Amstel in top 25 Wecycle-inzamelactie

OUDER-AMSTEL Bakfiets voor de gemeentewerf uit Ouder-Amstel ontvangt een sponsorcheque van 1.000 euro van Wecycle. Inwoners uit de gemeente steunden dit goede doel door afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen in te leveren in hun gemeentelijke milieustraat. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van e-waste.

Inwoners konden punten scoren voor het lokale goede doel door e-waste in te leveren op hun gemeentelijke milieustraat. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel.
Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: "We zamelen landelijk afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen in waarbij we ons ook verbinden met onze lokale inzamelpartners. Deze actie is hier een voorbeeld van. Door lokale goede doelen te steunen, komen de sociale en de circulaire economie op een mooie manier samen."

SAMENWERKING De gemeente werkt al jaren met Wecycle samen. Wecycle laat de ingeleverde kleine apparaten voor 81 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen, spaarlampen zelfs voor 92 procent. Door recycling komen ook schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

"Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners."