• Aangeleverd

Ouder-Amstel Anders spreekt in: Provincie staat open voor gesprek

OUDER-AMSTEL In de laatste raadsvergadering hebben twee partijen een motie ingediend omtrent de Amstelbrug.

Met aanpassingen kreeg de motie van Ouder-Amstel Anders een positief preadvies. Deze motie door alle partijen ingediend en raadsbreed aangenomen. In de motie wordt aan de portefeuillehouder gevraagd met de Provincie in gesprek te gaan. Namens de raad zal een brief gestuurd worden naar de Provincie waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor een veilige verkeersbrug, liefst aan de zuidzijde. Ouder-Amstel Anders heeft op 26 februari 2017 een zienswijze omtrent de Amstelbrug gestuurd naar de Provincie die was gericht op de zwakkere verkeersdeelnemer en op de wijze waarop de situering van de fietspaden zou worden gerealiseerd. Hierop heeft de fractie een positieve reactie van de Provincie ontvangen waar verder niets meer meegedaan is. Gezien alle onrust en ongenoegens onder de inwoners omtrent de plannen die nu voorliggen en waar volgens de Provincie en wethouder ook niets meer aan kan worden veranderd heeft Ouder-Amstel Anders besloten in te spreken bij de staten vergadering van de Provincie. Kandidaat raadslid Jan Koek heeft op maandag 19 februari ingesproken waarbij aandacht is gevraagd voor het feit dat bij de presentatie door de Provincie op 22 januari door de aannemer is aangegeven dat er nog diverse aanpassingen mogelijk waren en dit de burgers moed gaf. Terwijl in de presentatie van 12 februari kenbaar werd gemaakt dat er niets meer mogelijk was, de PIP was immers afgelopen maandag een feit. Koek heeft de Provincie gewezen op een artikel van de VNG van 16 februari waarin de VNG een oproep doet aan de gemeentes om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid en de positie van zwakkere verkeersdeelnemers. Het betoog is afgesloten met de vraag in hoeverre de Provincie alsnog bereid is met de gemeente Ouder-Amstel in gesprek te gaan om wensen van inwoners/ zwakkere verkeersdeelnemers te bespreken. Het antwoord van de gedeputeerde is dat zij open staat voor een gesprek met de gemeente om zaken door te spreken. 'Er is vooraf onderhandeld met Amstelveen en Ouder-Amstel dus wie heeft het laten liggen?!', besluit Koek.

--