• Gemeente Ouder-Amstel

Men schrijft ons: Dualisme ver te zoeken

OUDER-AMSTEL De redactie ontving een kritische brief van een inwoner. Martin Scheers las vorige week in Het Weekblad voor Ouder-Amstel dat de politieke partijen ingestemd hebben om extra geld, namelijk 70.000 euro vrij te maken voor het aanstellen van een communicatiemedewerker.  Aanleiding voor hem om het functioneren van de gemeenteraad aan de orde te stellen.

Martin Scheers

Van alle partijen in de Raad was enkel Natuurlijk Belang, een van de oppositiepartijen, tegen deze extra uitgave. Laat ik duidelijk zijn, zij zijn niet tegen een aanstelling van een communicatiemedewerker, maar wel tegen deze extra uitgave waar geen goed onderbouwd plan aan ten grondslag ligt. En daarmee kom ik direct op een dieper probleem: het functioneren van de Gemeenteraad.

Het valt mij op dat al twee jaar geen enkele sprake is van enig dualisme bij de coalitiepartijen (CDA, VVD, D66 en GroenLinks).

Elk plan van de wethouders wordt meteen door de eigen achterban omarmd en zonder kritische vragen en kanttekeningen geaccepteerd. Het lijkt wel of alle coalitiepartijen een zelfde kleur gedachtegoed hebben. Waar is de controle en is de zinvolle kritiek?

Wel roepen ze dat er gecommuniceerd moet worden richting burger, maar gelijktijdig vliegt het geld met bakken eruit en mag de burger hier uiteindelijk voor opdraaien. Dat laatste ontbreekt dan wel weer in de communicatie.

Ondertussen blijven de creatieve ideeën van de wethouders stromen. Grote hotels moeten in onze Gemeente komen, groen moet verdwijnen omdat er zo dicht mogelijk op elkaar gebouwd moet worden, concessies voor commerciële bedrijven worden er gedaan zodat zij tegen veel te goedkope tarieven kabels kunnen leggen etc. Veel van deze zaken zijn tegen de zin van onze inwoners, maar uiteindelijk zijn zij wel degene die de rekening gepresenteerd krijgen.

In andere gemeenten zie en hoor je wel kritische noten van de raadsleden richting hun eigen wethouders. Wanneer begint dat vuur hier nu ook eens te branden?