• Luchtfoto met contouren plangebied De Nieuwe Kern.

    Aangeleverd

Op weg naar De Nieuwe Kern

Om de tafel

Marion Kiewik

OUDER-AMSTEL De nieuwe dorpskern moet er komen. Daarover zijn alle Ouder-Amstelse politieke partijen het eens (zie ook elders in dit blad). Maar hoe… Dat gaat niet lukken zonder andere partijen zoals Amsterdam en het Rijk, met hun eigen belangen in dat gebied. Dus moet Ouder-Amstel regelmatig met hen om de tafel, nu al.

In de raadsvergadering van 18 februari legde het college van B en W aan de raad twee intentieverklaringen voor, die een aantal "gemeentegrensoverschrijdende zaken" vastleggen.

NIEUWE A2-ENTREE Amsterdam en het Rijk willen in het gebied tussen knooppunt Amstel en de Utrechtsebrug een nieuwe stadsentree vanaf de A2 te maken. Een mooi moment om ook het wegennet daar aan te pakken, vinden zij. Bij het haalbaarheidsonderzoek in 2018 willen B en W van Ouder-Amstel betrokken zijn, want dit project kan helpen de bereikbaarheid van De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid te verbeteren. De gemeenteraad kon zich met de intentieverklaring verenigen mits - op verzoek van Natuurlijk Belang - in het verkeerskundig onderzoek ook de afrit A2-Joan Muyskenweg/Van de Madeweg wordt meegenomen. Immers, die kan gevolgen hebben voor Duivendrecht. Bovendien achtte de raad het wenselijk dat "tuincomplex Dijkzicht zoveel mogelijk gevrijwaard zal worden van aanpassingen op het door hen gehuurde terrein", zoals verwoord door PvdA en Ouder-Amstel Anders. Een poging om toch nog wat groen te behouden.

AMSTEL-ARENA Amstel-Arena, grofweg het gebied tussen het Amstelstation en Bijlmer-ArenA, gaat tot 2040 ruimte bieden aan zo'n 20.000 tot 35.000 nieuwe woningen, inclusief De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid. Daar horen natuurlijk allerlei voorzieningen bij, zoals onderwijs, zorg, sport, cultuur en wegen. Ook dit vraagt om gezamenlijk onderzoek.

De raad schaarde zich achter de intentieverklaring, maar was het eens met Natuurlijk Belang, PvdA en Ouder-Amstel Anders om één onderdeel te schrappen: haalbaarheidsonderzoek naar het doortrekken van de J. Blookerweg naar de Van der Madeweg. Want zo'n aanpassing "vormt eerder een belemmering dan een bevordering van de ontsluiting van Entrada".

Laatstgenoemde partijen stelden voor de busbaan in Duivendrecht open te stellen voor alle verkeer. Dat zou een betere aansluiting met De Nieuwe Kern opleveren. De wethouder zegde toe, onderzoek daarnaar mee nemen in het project De Nieuwe Kern. Hun voorstel om de barrière in het dorp - de Van der Madeweg - te verwijderen, verwees zij echter door naar de nieuwe raad en het nieuwe college. Op dit moment is niet te overzien welke gevolgen zo'n groot project zal hebben voor mensen en middelen.

En zo zet Ouder-Amstel weer wat stapjes op weg naar De Nieuwe Kern.