Ontwikkeling De Nieuwe Kern weer stap dichterbij

OUDER-AMSTEL De grondeigenaren (Ouder-Amstel, Amsterdam, Ajax, NS en Borchland) tekenen deze maand de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke ontwikkeling van het gebied De Nieuwe Kern. De gemeenteraad in Ouder-Amstel heeft donderdag aangegeven geen bedenkingen te hebben. De Nieuwe Kern moet een geheel nieuwe woonwijk worden met ongeveer 4500 woningen. Het gebied ligt in Ouder-Amstel en wordt begrensd door de A2, station Duivendrecht en het Arena-gebied.

Het was donderdag slecht nieuws voor de gebruikers van de vier tuinparken in het gebied: Dijkzicht, Ons Lustoord, De Federatie en Nieuw Vredelust. Een grote delegatie was donderdag tijdens de raadsvergadering aanwezig. Als de plannen, zoals in de samenwerkinsbijeenkomst staan beschreven doorgaan dan moeten de volkstuintjes van Nieuw Vredelust al in 2020 verdwijnen. Dat park ligt namelijk in het deel waar de werkzaamheden gaan beginnen. De andere parken komen in een latere fase mogelijk ook in de knel te zitten.

De tuinders huren van de gemeente Amsterdam. Die is grondeigenaar. Het is dan ook aan de hoofdstad om in gesprek te gaan met de tuinders en te onderzoeken welke compensatiemogelijkheden haalbaar en billijk zijn. ,,Het is aan Amsterdam om de huurders goed te informeren over wat de toekomst van hun tuinhuis. Dat is de verantwoordelijkheid van Amsterdam," aldus wethouder Marian van der Weele op de vraag van Paulette Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) waarom Amsterdam zo vaag is over eventuele compensatie voor de huurders. Koek-Baks is van mening dat ook Ouder-Amstel verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de tuinders, aangezien het complex op Ouder-Amstels grondgebied ligt. Haar partij stemde donderdag dan ook als enige tegen de samenwerkinsovereenkomst.

AAN DE SLAG MET STRUCTUURVISIE Nu de meerderheid van de raad toestemming heeft gegeven aan het college om de samenwerkinsovereenkomst te tekenen is de realisatie van De Nieuwe Kern een stap dichterbij. De gemeente gaat na ondertekening aan de slag met de structuurvisie. In de structuurvisie wordt de visie op het ruimtelijk beleid door de grondeigenaren beschreven. Hierin vertelt het bevoegd gezag bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden en waar er ruimte moet overblijven voor groen.

De gemeente laat weten blij te zijn met deze stap vooruit. Ouder-Amstel heeft namelijk de opdracht van de Provincie om een deel van de behoefte voor woningen in de regio op te vangen. En op deze manier kunnen er woningen worden gebouwd zonder dat dat ten koste gaat van groene buitengebieden zoals de Amstelscheg. De verwachting is dat de werkzaamheden op z'n vroegst starten in 2020. In dat geval zullen vanaf 2022 de eerste woningen worden opgeleverd.

Meer informatie op www.ouder-amstel.nl, zoekterm De Nieuwe Kern.

Stasja Bresser-Köhler