• Paulette Koek-Baks, fractievoorzitter Ouder-Amstel Anders.

    Aangeleverd

OAA zoekt gerechtigheid

OUDER-AMSTEL NRC.next van 11 april maakte melding van de “verbazing” van Paulette Koek-Baks van Ouder-Amstel Anders over de gang van zaken rond de verkiezingsuitslag in Ouder-Amstel. Het Weekblad voor Ouder-Amstel vroeg haar om toelichting.

Marion Kiewik

WINNAAR - OF TOCH NIET?

“Kun je je voorstellen, onze blijdschap toen wij op de verkiezingsavond als - voorlopige - winnaar uit de bus kwamen. Met 16 stemmen voorsprong op de VVD. Jammer dat ze er niet meteen bij verteld hebben dat er 17 stemmen misten (er waren 1616 stembiljetten terwijl er 1633 stempassen waren ingeleverd) op het stembureau in het gemeentehuis. En raar dat al die stemmen - later bleken het er zelfs 21 te zijn - voor de VVD waren…”

PROCES-VERBAAL

Het stembureau stelt de verkiezingsuitslag formeel vast in een zitting. Daarvan wordt proces-verbaal opgemaakt, inclusief vermelding van alle stemmen per partij, voorkeursstemmen, blanco en ongeldige stemmen, enz.

“Er zijn hertellingen geweest en wij hebben de processen-verbaal ingezien. Alles klopte. Behalve die van het gemeentehuis; er ontbraken parafen en er zijn handmatig veranderingen aangebracht. Op 23 maart hebben we een WOB-verzoek ingediend.”

WOB-AANVRAAG

WOB staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Burgers hebben recht te weten hoe een overheid haar werk doet, waarom en hoe besluiten zijn genomen. Iedereen kan een aanvraag indienen om informatie in te zien bij de relevante overheidsorganisatie. In dit geval dus de gemeente Ouder-Amstel.

“Door allerlei drukte rondom verkiezingen en afscheid van de raad was die aanvraag nog niet afgehandeld op 29 maart. Op die dag werd de nieuwe raad geïnstalleerd, en verdwenen alle documenten voor drie maanden in de kluis. Ze mogen er alleen uit bij een strafrechtelijk onderzoek. Wat moet je dan… ”

COALITIEVORMING

Ouder-Amstel Anders eindigde op de tweede plaats met een verschil van vier stemmen met de VVD en behaalde net als de VVD 3 zetels. CDA, D66, GroenLinks en Natuurlijk Belang behaalden alle 2 zetels, en de PvdA 1 zetel. De door de VVD aangezochte informateur kwam op 3 april tot de conclusie dat de meest kansrijke coalitie bestaat uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Die partijen zitten nu om de tafel.

GERECHTIGHEID

“Na dit bericht stond onze telefoon roodgloeiend. De kiezers wilden CDA en D66 juist niet meer in het college. Ouder-Amstel Anders, VVD en de andere lokale partij, dáár hebben ze voor gekozen. Velen vroegen zich af - laat ik het netjes zeggen - of er nog wel wordt geluisterd naar wat de kiezer wil. Wij willen de kiezers tonen dat wij wél luisteren. Ik heb vragen gesteld en ik wacht nog op een aantal antwoorden. In ieder geval gaan we tegen de afwijzing van ons WOB-verzoek in bezwaar. Misschien maak ik me hier niet geliefd mee, maar ik wil gerechtigheid. Daar blijf ik voor vechten.”