• pixabay

Nieuwe visie dorpscentrum als boodschappen-plus

OUDERKERK De commissie Ruimte mocht zich onlangs buigen over de Detailhandelsstructuurvisie voor Ouderkerk. In deze visie wordt het dorpscentrum aangemerkt als 'boodschappen-plus'-gebied - supermarkt plus speciaalzaken - terwijl het Sluisplein zich uitsluitend richt op de 'dagelijkse boodschappen'. Uit onderzoek door adviesbureau Rho blijkt voldoende marktruimte voor uitbreiding van de beide supermarkten en voor extra detailhandel.

Wethouder Axel Boomgaars lichtte toe dat deze visie, tezamen met visies op het vlak van bijvoorbeeld verkeer, wonen en erfgoed dient als input voor het proces rondom het Centrumplan. 'Ongelukkige timing,' vond een inspreker namens de Ondernemers Vereniging Ouder-Amstel. Bepaalde passages kunnen leiden tot verwarring bij de deelnemers aan het participatieproces Centrumplan. Haar advies: ontwikkel eerst een integrale visie op het centrum. Voor een levendig centrum is immers meer nodig dan alleen economische stimulans. Denk aan groen, cultuur, maatschappelijke functies. Ook een inspreker namens een aantal bewoners miste een overkoepelend kader. Bovendien zijn er grenzen aan de economische groei: 'Moeder Aarde oefent haar vetorecht uit.' Hoe dan ook verdienen de inwoners meer aandacht.

De Bedrijven Investeringszone, waarin de ondernemers in het centrum en op het Sluisplein verenigd zijn, is juist blij met de visie. Volgens de inspreker is een sterke supermarkt in het centrum van levensbelang voor het voortbestaan van de andere winkels en om de leefbaarheid van het gebied te behouden - hoewel de super niet per se 1400m2 groot hoeft te zijn. Zij pleitte voor een uitvoeringsagenda: vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente, ondersteund door een centrummanager, samen aan de slag om te bekijken hoe het winkelgebied eruit moet gaan zien.

Binnen de commissie waren de meningen verdeeld. Enerzijds vond men het van belang om kaders mee te geven aan het participatieproces Centrumplan, anderzijds kan er met deze visie een verkeerd signaal worden afgegeven - zowel aan de participanten als aan ondernemers en vastgoedeigenaren. De meerderheid wil er nog een nachtje over slapen. Dus komt de visie terug als bespreekstuk in de gemeenteraadsvergadering.

Marion Kiewik