• De nieuwe commissie Grote Projecten voor de eerste keer in actie. Uiterst rechts de inspreker namens de volkstuinders.

    Marion Kiewik

Nieuwe raadscommissie buigt zich over grote projecten

OUDER-AMSTEL De nieuwe raadscommissie Grote Projecten gaat projecten zoals Centrumplan, De Nieuwe Kern (DNK), ABP en Entrada bespreken. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Op de agenda van deze eerste bijeenkomst op 24 januari stonden Entrada en tijdelijke huisvesting in DNK.

ENTRADA ‘Zo fris als in de Alpen zal de lucht niet zijn. Maar we meten jaarlijks en we voldoen aan de normen,’ antwoordde Axel Boomgaars op een vraag over de luchtkwaliteit bij Entrada. Portefeuillehouder Boomgaars presenteerde het concept-programma van eisen dat moet leiden tot een stedenbouwkundige visie voor het gebied, en vroeg de commissie om input voor de verdere richting. ‘Dit is de allereerste keer dat wij een hoogstedelijke ontwikkeling plegen.’

VRAAGTEKENS In grote lijnen waren de reacties op het plan positief: ‘een kans voor de regio’ en ‘een impuls voor Duivendrecht’. Maar er werden ook vraagtekens geplaatst. Bijvoorbeeld over de bouwdichtheid, bouwhoogte en de daarmee samenhangende leefomgeving, ‘de menselijke maat’. De huidige eigenaren eisen een bruto vloeroppervlak (bvo) van minimaal 100.000 m2; ongeveer 900 wooneenheden met een maximale bouwhoogte van 70 meter. Het door de gemeente in de arm genomen stedenbouwkundig adviesbureau Urhahn vindt 100.000 m2 bvo juist het maximum. Liever nog zien zij 90.000 m2.

UITWERKINGEN Daar wil Boomgaars niet teveel aan tornen bij de eigenaren; de gemeente heeft hen nodig. Zij ook de gemeente trouwens. Een lagere bebouwing zal in de breedte moeten en ten koste gaan van het oppervlak aan groen. Desgewenst wil hij dit scenario uitwerken. In ieder geval komen er geen ‘anonieme tochtgaten, het wordt geen nieuwe Bijlmer’. Om de aansluiting met de omgeving te verbeteren zou het bestaande talud kunnen worden verlaagd. Maar dat heeft consequenties voor de bomen. Over verkeersmobiliteit wordt een visie ontwikkeld voor het gehele gebied Amstel Business Park. En er wordt gewerkt aan een communicatieplan. Bovendien is een studie gaande, samen met Amsterdam, naar de benodigde voorzieningen in een groter gebied - inclusief De Nieuwe Kern.

DE NIEUWE KERN Portefeuillehouder Marian van der Weele presenteerde de plannen om tijdelijke huisvesting - voor de duur van 10 jaar - te creëren in DNK op het voormalige slibdepot. Doelgroepen: jongeren,

studenten, starters en statushouders voor zover zij student of jongere zijn. Bovendien kan een dergelijke ‘vooruitgeschoven post’ meer zekerheid geven over de verdere ontwikkeling van DNK. Maar eerst was er een inspreker namens de vier volkstuinparken. Zij vrezen onder andere dat hun adviezen in het kader van de groene denktank zullen ‘verdampen’ als er geen heldere overlegstructuur komt.

VRAGEN Ook hier, ondanks het sympathieke plan, de nodige vragen. Over sociale veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid. Het college beoogt echter om - tamelijk ongebruikelijk - de leges te investeren in de omgeving. Uiteraard, zei de wethouder, zal zij met de omringende tuinparken in goed overleg treden. Waarna college en commissie zich terugtrokken om verder te praten zonder publiek.

Worden deze woningen betaalbaar? Die vraag is jammer genoeg niet aan de orde geweest, verzuchtte een toehoorder na afloop.

Marion Kiewik