• eric hoenson

Nieuwe college bekend

OUDER-AMSTEL De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben de coalitie voor de komende periode 2018-2022 rond. Het gaat om de wethouders Barbara de Reijke (VVD), Rineke Korrel (CDA), Marian van der Weele (D66) en Axel Boomgaars (GroenLinks). Burgemeester Joyce Langenacker leidt dit college.

Het motto van het nieuwe college: betrokken en daadkrachtig, met openheid en optimisme kreeg meteen vorm bij het opstellen van het coalitieakkoord. Inwoners kregen de gelegenheid suggesties en aanvullingen te doen op de tekst. In het definitieve coalitieakkoord zijn deze reacties waar mogelijk verwerkt

In dezelfde raadsvergadering van 17 mei wordt dit coalitieakkoord besproken door de voltallige gemeenteraad van Ouder-Amstel. De portefeuilleverdeling: Joyce Langenacker: Algemeen Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Cultuur en recreatie, Communicatie, Coördinatie handhaving.

Barbara de Reijke (VVD): 1e locoburgemeester, Ruimtelijke Ordening, Participatie Financiën, Sport en gezondheid, Wethouder Rineke Korrel (CDA), 2e locoburgemeester, Wmo en decentralisaties, Verkeer en Vervoer, Projecten, Dorpscentrum Ouderkerk, Dorpshart Duivendrecht, A9, Amstelbrug.

Wethouder Marian van der Weele: 3e locoburgemeester, Jeugd en onderwijs, Erfgoed en toerisme, Projecten, De Nieuwe Kern, Calamiteitenberging De Ronde Hoep, Ouderkerk Zuid.

Wethouder Axel Boomgaars: 4e locoburgemeester, Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet), Milieu en Duurzaamheid, Leefomgeving, Economische Zaken, Projecten, ABP.