'Nieuwe brug houdt gemoederen bezig'

Ingezonden brief: Beter ten halve gekeerd

Rits Dijkstra, Ouderkerk aan de Amstel

OUDERKERK De nieuw brug over de Amstel houdt de gemoederen bezig. Als de Provincie haar zin krijgt komt er een mega-brug met de breedte van een 4-baansweg. Allerlei oplossinkjes voor doorgaand en lokaal verkeer moeten in het ontwerp worden verwerkt om het geheel een beetje werkbaar te maken voor het OV, de auto's, de (schoolgaande) fietsers, voetgangers en minder validen. Het lijkt op een medicijn met bijwerkingen waarbij een medicijn tegen de bijwerkingen moet worden geslikt. Er zijn meerdere argumenten waarom een nieuwe brug nodig is. Het belangrijkste argument is de ouderdom en technische staat van de brug. Daarvoor zou een vergelijkbare brug met kleine aanpassing van de omliggende verkeerssituatie voldoende zijn. Voordeel van nieuwe techniek is dat het brugdek dunner kan worden uitgevoerd, waardoor de doorvaarhoogte wordt vergroot met dus minder brugopeningen per dag. De doorstroming van het verkeer op de huidige brug is slecht. Zeker een goed argument. Vooral in de spits is de brug een knelpunt waardoor de tocht over de Oranjebaan naar ons dorp wel eens meer dan 10 minuten kan duren. Ouderkerkers weten allemaal waaraan dat ligt: de stoplichten voor de auto's en het OV corresponderen totaal niet. Op dagen dat de stoplichten niet werken is er niets aan de hand.
Bovendien: de N522 is een verbinding tussen de woonkernen van Amstelveen-Oost en Ouderkerk. Voor de "doorstroming" hebben we sinds 1975 de A9. En die A9 wordt de komende jaren verbreed. Juist een smallere N522 zou dan logisch zijn. Dus: doe klein onderhoud aan de huidige brug, wacht tot de A9 is verbreed, bouw dan een moderne variant van de huidige brug, zet de stoplichten uit, laat de bussen met de knipper uit gewoon invoegen en zie daar: probleem opgelost. Als belastingbetaler vraag je je af: zouden de bestuurders in Haarlem dit ook zo doen van hun eigen geld? De vraag is het antwoord.