• ouder-amstel.nl

Veel belangstelling voor De Nieuwe Kern

OUDER-AMSTEL Woensdag 12 februari was het huis vol in Zuidpark. Ongeveer 200 geïnteresseerden waren afgekomen op de informatiebijeenkomst van de gemeente Ouder-Amstel over de plannen (concept-structuurvisie) voor De Nieuwe Kern.

Sommigen kwamen omdat zij een volkstuin in het te ontwikkelen gebied hebben, velen omdat ze op zoek zijn naar een woning en anderen wilden informatie of hun initiatief zou kunnen passen.

LEVENDIGE WIJK Wethouder Marian van der Weele trapte af met een presentatie van de. In vogelvlucht liet ze zien hoe de gemeente wil zorgen dat De Nieuwe Kern straks een levendige wijk wordt. Een wijk waar mensen elkaar kennen en met openbare ruimte die inspireert en ontmoetingen stimuleert.

INFORMATIEPLEIN Vervolgens konden de aanwezigen rondlopen op het informatieplein en vragen stellen. Alle thema's uit de concept-structuurvisie, wonen, voorzieningen (kantoren, hotels en vrijetijdsbesteding) groen en volkstuinen, sport en mobiliteit en bereikbaarheid hadden een plek op het plein met een deskundige om vragen te beantwoorden.

PARTICIPATIE De concept-structuurvisie is nog niet definitief. Dit is het voorstel vanuit de gemeente en nu wordt het voorgelegd aan betrokkenen en geïnteresseerden om reacties op te halen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te reageren en input te geven op de concept-structuurvisie.

IDEEËN EN WENSEN Tijdens deze eerste bijeenkomst was er ook ruimte voor inbreng van de bezoekers. Op het informatieplein waren 'de groene petjes' aanwezig. Bij hen kon iedereen ideeën, suggesties, wensen en zorgen kwijt. Verder ging de gebiedsdocumentaire in première. Een filmdocument van wat mensen vinden van De Nieuwe Kern. Tuinders, sporters maar ook toekomstige bewoners. Via denieuwekern.nl en samenmakenweouder-amstel.nl kunt u de documentaire bekijken. 

De komende maanden staan in het teken van participeren. Bureau Tertium, verantwoordelijk voor het participatietraject rond de concept-structuurvisie, heeft een aantal bijeenkomsten, gericht op een van de thema's, in de planning staan. Het traject wordt eind april afgesloten met een gebiedsconferentie.

Meer informatie: denieuwekern.nl