• ouder-amstel.nl

Meer weten over De Nieuwe Kern?

OUDER-AMSTEL De gemeente houdt woensdag 12 februari van 19.30 tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst in Zuidpark, Spaklerweg 50, Amsterdam, over De Nieuwe Kern.

Deze nieuwe wijk verrijst in het gebied tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park. De bijeenkomst is bedoeld om gebruikers en geïnteresseerden te informeren. Ook hebben mensen volop gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken over de nieuwe wijk.

Presentatie Wethouder Marian van der Weele houdt een presentatie over de concept-structuurvisie en het participatietraject. Er is een Informatieplein met: informatie per onderwerp: wonen, werken, voorzieningen, verkeer en recreatie in de nieuwe wijk. Bij alle onderwerpen staat een medewerker om toelichting te geven op de ambities en vragen te beantwoorden. Er wordt een documentaire vertoond waarin huidige gebruikers vertellen wat ze van het gebied vinden en straks verwachten. Bezoekers kunnen wensen, zorgen en ideeën over de concept-structuurvisie delen.

De informatiebijeenkomst is het begin van een participatietraject van drie maanden. In die periode vinden verschillende bijeenkomsten plaats met verschillende belanghebbenden in en om het gebied. Eind april worden de uitkomsten daarvan bekend gemaakt tijdens een gebiedsconferentie. Op basis daarvan zal de gemeente Ouder-Amstel de concept-structuurvisie aanscherpen, aanvullen of aanpassen.

MEER INFORMATIE Meer informatie over de plannen is te vinden op denieuwekern.nl. Voor meer informatie over het participatietraject rond de concept-structuurvisie kan iedereen terecht op samenmakenweouder-amstel.nl. Ook kunnen mensen hier online een reactie geven of een idee/suggestie delen. 

DE NIEUWE KERN Tussen station Duivendrecht en de A2 verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als De Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. Het gebied maakt deel uit van de gemeente Ouder-Amstel. De belangrijkste grondeigenaren zijn de gemeente Amsterdam, NS Stations, AFC Ajax en VolkerWessels Vastgoed. De Nieuwe Kern moet een levendige stadswijk worden waar mensen graag wonen en werken, maar ook sporten, recreëren en elkaar ontmoeten.