• In grote lijnen zou De Nieuwe Kern er zo uit moeten gaan zien vanuit de lucht.

    Aangeleverd

De Nieuwe Kern: 'De deksel is van de pan'

OUDER-AMSTEL Projectontwikkelaars, grondeigenaren, twee wethouders, adviseurs én de pers. Er was een heel gezelschap aanwezig woensdag 29 januari bij de doop van de concept-structuurvisie voor De Nieuwe Kern in het EndemolShine-gebouw naast de Arena.

DNK De Nieuwe Kern is de werktitel voor het gebied dat zich uitstrekt tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, snelweg A2 en Amstel Business Park. Hier moeten in de komende jaren 4.500 woningen verrijzen. Dit omvangrijke project begint nu op papier gestalte te krijgen in een samenwerkingsverband van Ouder-Amstel met de grondeigenaren in het gebied: de gemeente Amsterdam, NS Stations, VolkerWessels Vastgoed en AFC Ajax. Ook al bezit Ouder-Amstel zelf slechts een paar postzegeltjes grond, de gemeente is wel verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening omdat de invulling zich afspeelt op haar grondgebied.

KADERS Een van de stappen in zo’n proces is de (concept-)structuurvisie. Deze visie biedt een raamwerk voor aantallen en soorten woningen, de hoogte van de gebouwen, het groen in de wijk, de voorzieningen. Binnen deze kaders volgen dan stedenbouwkundige uitwerkingen per deelgebied: het ‘gemengde leefgebied’, de stationsomgeving, Ajax-complex De Toekomst, een schakelgebied tussen het grootstedelijke Arenapoortgebied en het gemengde leefgebied, en ‘de groene oase’: de volkstuinparken.

LEVENDIG Voor Ouder-Amstel betekent deze uitbreiding een bijna-verdubbeling van het inwonertal, nu 14.000. Verantwoordelijk wethouder Marian van der Weele toonde zich opgetogen: “De deksel is nu eindelijk van de pan”, na voorbereidingen sinds 2008. DNK gaat de dorpen Duivendrecht en Ouderkerk verbinden en vormt een schakel met de aangrenzende stedelijke gebieden. Het moet een wijk worden “van stedelijk karakter, met aantrekkelijk groen, volgens de menselijke maat en geluidsadaptief gebouwd - want er is wel wat geluid daar. De bouwhoogte wordt meest tussen de 4 en 8 bouwlagen, met enkele accenten van 15 tot 20 lagen. Er komt een stadspark dat het oostelijke en westelijke deel verbindt over de Holterbergweg heen en dat tevens een verbinding vormt naar de groenblijvende Amstelscheg. Het wordt een levendig gebied met allerlei voorzieningen, gebouwd voor verschillende leeftijden en leefstijlen. De omgeving nodigt uit om elkaar te ontmoeten.”

VOLKSTUINEN Ook voor Amsterdam is de nieuwe wijk belangrijk. “Eindelijk komt er een verbinding tussen de stad en Zuidoost,” aldus de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck. Voor de volkstuinders is deze visie in ieder geval - relatief - goed nieuws: van de ruim 800 tuinen op de vier complexen blijven er 600 behouden. Dat zag er tot voor kort veel somberder uit. Met de kanttekening dat een aantal tuinders straks wel moet verhuizen. Maar daar compenseert de gemeente Amsterdam, de verhuurder, hen voor. Uiteindelijk is deze wijziging ook goed nieuws voor de toekomstige bewoners en bezoekers: de tuincomplexen worden openbaar toegankelijk, er komen fietspaden, clubtuinen, een kinderboerderij. “Wij vinden groen essentieel in stedelijk gebied,” zo verklaarde Van Doorninck deze ommezwaai. “En de aanwezige sportverenigingen kunnen gewoon door sporten.” Hoewel er ook voor hen verhuizingen in het verschiet liggen.

PARTICIPATIE Nu mogen de bewoners en andere betrokkenen hun zegje doen over de visie. De bijeenkomst op 29 januari vormde tevens de start van het participatieproces, dat drie maanden duurt. Bureau Tertium gaat “de wensen, zorgen en ideeën van belanghebbenden in kaart brengen.” En voor zover mogelijk ook die van de toekomstige bewoners. De participatieaanpak krijgt de vorm van ‘raadpleging’, dat wil zeggen dat de gemeente “suggesties beoordeelt en gemotiveerd terugkoppelt waarom ze deze wel of niet overneemt.” Met andere woorden, de inbreng tijdens het participatieproces kan aanleiding zijn voor aanpassingen in de concept-structuurvisie. Maar dat is dus aan de gemeente. De eerste van een reeks (informatie-)bijeenkomsten vindt plaats op 12 februari in gebouw Zuidpark aan de Spaklerweg. Meer over het participatieproces op samenmakenweouder-amstel.nl. Voor plattegronden, impressies en veel achtergrondinformatie over DNK: denieuwekern.nl.

INSPIRATIE Door welke bestaande nieuwbouw heeft Van der Weele persoonlijk zich laten inspireren? “Het Funenpark in Amsterdam-Oost. Ga daar maar eens kijken. Het is er heel groen. De mensen zitten voor hun huis op de stoep en maken een praatje met de buren. Auto’s zie je er niet - die zitten onder de grond.”

Marion Kiewik