• Iedereen vindt dat er wat moet gebeuren aan het manegeterrein, maar hoe...

    Marion Kiewik

Bebouwing manegeterrein dichterbij

OUDERKERK Een stoet insprekers bij de commissie Ruimte vorige week, vooral bij de voorgestelde richtlijnen voor ontwikkeling van het terrein van de voormalige manege.

Enkele van de uitgangspunten: de woningbouw gaat evenveel vierkante meters beslaan als de huidige gebouwen; landelijke uitstraling; ontsluiting via Holendrechterweg, zonder ‘verkeershinderlijke situaties’. En juist over de verkeersveiligheid maakt een aantal bewoners van de Holendrechterweg, een vijf meter brede dijk, zich zorgen bij monde van een der insprekers. Zij vragen om extra ontsluitingen, zoals via het ‘witte bruggetje’ naar de Hoofdenburgsingel.

BUFFERZONE Dezelfde omwonenden pleitten via een andere inspreker voor passender bebouwing in deze ‘bufferzone’, bijvoorbeeld een kampeerbedrijf of zorgboerderij. De daaropvolgende inspreker had moeite met het “vernachelen van aardkundig gebied". Dan was er een inspreker die een pleidooi hield voor iets grotere woningen voor groeiende gezinnen, tevens goed voor de doorstroming. Inspreker nummer vijf, namens de ontwikkelaar, hoopte dat de ontwikkeling nu voortvarend ter hand kan worden genomen.

BESTEMMINGSPLAN Ook bij de commissieleden leefden nog vele vragen. Daarover kan, antwoordde wethouder De Reijke, worden gediscussieerd wanneer het concept-bestemmingsplan er is. Daarin zullen ook nut en noodzaak worden onderbouwd. Over de verkeerssituatie zal de Verkeerscommissie zich buigen. Het CDA komt in de aanstaande raadsvergadering wellicht met een initiatief voor maatschappelijke invulling. OAA overweegt met een motie te komen aangaande de huidige situatie van het perceel, “die is ontstaan doordat de eigenaar niets aan onderhoud heeft gedaan.”

Marion Kiewik