• Bouwterrein Zonnehof in Duivendrecht

    Merel Heering

Nieuwbouw Zonnehof #VANGASLOS

DUIVENDRECHT

De commissie Ruimte van 12 april jl. had als hoofdonderwerp de Ronde Hoep. De vergadering startte echter met een inspreker over een onderwerp buiten de agenda: aardgasvrije nieuwbouw.

Marion Kiewik

De inspreker was mevrouw Niek Heering namens de Stichting Vrienden van Duivendrecht. Zij drong er, in navolging van een oproep van de ministers Ollongren en Wiebes, bij het college op aan nieuwbouwwoningen niet meer met gasaansluitingen te bouwen.

ZONNEHOF

In het bijzonder verzocht zij het college “tegengas” te geven aan aannemer De Nijs, die 129 nieuwe woningen in het Zonnehofgebied gaat bouwen. De Nijs is, ondanks zijn duurzame doelstellingen, niet van zins deze woningen “van gas los” te bouwen. De woningen worden opgeleverd in 2020, maar zouden in 2030 alweer van het gas losgekoppeld moeten worden.

DRUK

Wethouder de Maa wil hierover graag, opnieuw, in gesprek met de bouwer maar kan hem geen aanvullende eisen opleggen omdat destijds geen aanbesteding is gedaan. Om dit opnieuw op de agenda te krijgen kan, meent zij, de Stichting een handje helpen. “Enige druk vanuit de maatschappij kan ook geen kwaad.”

MOTIE

Natuurlijk Belang heeft aangekondigd een motie te zullen indienen bij de gemeenteraadsvergadering van 19 april a.s. met een oproep aan het college om samen met De Nijs te komen tot aardgasvrije nieuwbouw.