• De speeltoestellen in het park hebben een aanzuigende werking op de jeugd.

    Marion Kiewik

Niet meer chillen in het Venserpark

DUIVENDRECHT "Geschreeuw, scooters, muziek - tot in het holst van de nacht!" Al jaren ondervinden omwonenden overlast van jongeren die rondhangen in het Venserpark. Op dinsdag 2 juli hield de gemeente een bijeenkomst in het Dorpshuis om met buurtbewoners te praten over een gezamenlijke aanpak van de overlast.

Marion Kiewik

HANGJONGEREN Jongerenwerk van Coherente was vertegenwoordigd, er waren twee wijkagenten en enkele medewerkers van de gemeente. Bovendien burgemeester Joyce Langenacker, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Zo'n vijfentwintig buurtbewoners waren op de bijeenkomst afgekomen. Negen van de hangjongeren en twee moeders hadden ook de stoute schoenen aangetrokken - prijzenswaardig. Een van de moeders: 'Dit zijn prima kinderen. Vroeger had je de Meidoorn. Maar tegenwoordig kunnen pubers in dit dorp geen kant meer op.' Deze moeder heeft een hele groep jongeren uitgenodigd en ze persoonlijk aangesproken op hun gedrag. Die groep snapt het nu.

HANDHAVEN Een andere groep was de grote afwezige, 'een harde kern die totaal geen respect heeft voor anderen,' volgens enkele buurtbewoners. En die gasten komen, ook volgens de aanwezige jongens, niet alleen uit Duivendrecht. 'Keihard handhaven, dus niet een lieve aai over de bol,' zo eisten bewoners bij herhaling, 'anders wordt het probleem structureel.' De politie zegt dit niet alleen te kunnen oplossen; zij lopen tegen grenzen van capaciteit en prioriteit aan. Een geëmotioneerde bewoonster: 'Hoe gaat u zorgen dat ik weer kan slapen?'

CHILLEN De gemeente beloofde plechtig serieus met oplossingen aan de slag te gaan. Binnenkort komt er een planning. Zij gaat kijken of de APV voldoende grond biedt voor verbodsborden - geen lawaai toegestaan na 22.00 of 23.00 uur - waarmee de politie een middel krijgt om te verbaliseren. Eventueel worden de ouders bezocht. De politie gaat daarnaast motoren inzetten, 'die als een soort slang door de wijk zullen gaan.' Misschien kunnen er een paar boa's bij. En, om de kwestie bij de wortel aan te pakken: de gemeente gaat op zoek naar een plaats waar goedwillende jeugd lekker kan chillen zonder het wakende oog van de ouders op zich gericht. Een officiële hangplek.