• Marion Kiewik

Natuurlijk Belang pleit voor prepaid kaarten DIFTAR

OUDER-AMSTEL Natuurlijk Belang toont zich bezorgd over de invoering van DIFTAR. Dit staat donderdag 20 juni op de agenda van de commissie ruimte.

DIFTAR is een pasjessysteem voor inzameling van afval. Natuurlijk Belang zegt: "De gemeenteraad had aangegeven, dat er rekening gehouden moet worden de privacy van onze inwoners. Wat schetst de verbazing. Er wordt aangestuurd op een moeilijk ingewikkeld systeem, waarbij saldo gekocht moet worden via een website. Er zullen allerlei persoonlijke gegevens van iemand verzameld gaan gaat worden in een database. Ook wordt er gesuggereerd, dat deze gegevens gebruikt gaan worden bij opsporing van illegale
afval dumping. Natuurlijk Belang is geschokt dat dit voor ligt. Geen enkele waarborg voor privacy van inwoners."

ANONIEM Tot nu toe kan iedereen in deze gemeente afval wegbrengen, totaal anoniem, wanneer iemand dat wil. "En dit moet ook zo blijven. Daarom is Natuurlijk Belang ook voor een veel simpeler systeem, anonieme prepaid kaarten die je kan kopen bij de supermarkt. Met een saldo daarop. Die je dan ook kan opladen in de supermarkt, het dorpshuis en het gemeentehuis. Geen duur systeem, en nog steeds DIFTAR. Hier gaan wij voor."