• Kan toch een deel van de bomen gespaard worden?

    Marion Kiewik

Kapvergunning A9 verleend

OUDER-AMSTEL Doet ze het wel of doet ze het niet… Geeft minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, gehoor aan de motie van de Tweede Kamer geen bomen langs de A9 te kappen voor een tankstation annex ‘verzorgingsplaats’? En hoe staat het toch met de kapvergunning voor 14.000 dan wel 10.000 dan wel 7.700 bomen in verband met de verbreding van de A9 bij Ouderkerk?

STIKSTOF De minister heeft natuurlijk veel aan haar hoofd. Voor de vierde keer al wordt er een barrière opgeworpen tegen de bouw van vliegveld Lelystad, deze keer door het stikstofadvies van de commissie-Remkes. Intussen laat ze de inwoners van Ouder-Amstel, evenmin vrij van stikstofzorgen, wel erg lang in spanning. Ook het college van B en W is benieuwd naar de stand van zaken, terwijl Rijkswaterstaat (RWS) staat te popelen om, letterlijk, de bijl aan de wortel te leggen. Hoewel RWS voorlopig voort kan in Amstelveen, waar aannemerscombinatie Veenix momenteel vijfduizend bomen aan het vellen is.

KAPVERGUNNING Intussen is de kapvergunning verstrekt. Ook al kunnen we dat niet lezen in de openbare besluitenlijsten en akkoordlijsten van het college van B en W, een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de vergunning is verleend op 17 december. Het besluit is echter nog niet gepubliceerd in afwachting van de reactie van de minister. Immers, gaat Van Nieuwenhuizen uitvoering geven aan de aangenomen motie van de kamerleden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en van Esch (Partij voor de Dieren), waarin zij verzoeken om “af te zien van het kappen van duizenden gezonde bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation”, dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de inhoud van de vergunning. Dat wil zeggen, voor het aantal te kappen bomen.

TEGENSTAND De kapvergunning werd afgelopen juni aangevraagd door RWS. Daartegen kwam de lokale bevolking in het geweer. Na een bliksemactie kon een petitie worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie I & W: Burgerinitiatief Stop Bomenkap A9 haalde 3094 papieren handtekeningen op, leerlingen van de Hekmanschool zorgden voor 150 extra handtekeningen, en de online-petitie van Ouder-Amstel Anders werd 2447 keer getekend. En er waren individuele bezwaarmakers.

REACTIE De indieners van een ‘zienswijze’ hebben voor zover bekend (nog) geen reactie ontvangen van de gemeente en zijn ongetwijfeld benieuwd naar de uitkomsten. Bijvoorbeeld: hoe wordt de door RWS toegezegde verlaging van het aantal te kappen bomen (10.000 in plaats van 14.000; geen of nauwelijks kap aan de noordzijde van de A9) verwerkt in de vergunning? Welke afspraken heeft de gemeente met RWS gemaakt over het compensatiegroen? Trouwens, we wachten ook nog op een reactie van de minister op het verzoek tot verlaging van de maximumsnelheid tot 80 kilometer per uur.

Marion Kiewik