• Marion Kiewik

GroenLinks stelt college vragen over bomenkap

OUDER-AMSTEL De GroenLinks-fractie maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond de bomenkap naar aanleiding van de verbreding van de A9 in Ouder-Amstel. Voor de verbreding van de snelweg moeten tot 14.000 bomen en struiken gekapt worden. GroenLinks vindt zowel de verbreding van de snelweg als de kap van de bomen en struiken onwenselijk. De fractie vraagt zich af of de kap wel nodig en wettig is, gezien tegenstrijdigheden in het tracébesluit en de wettelijke gevolgen van het stikstofvonnis. 

Relevante recente ontwikkelingen vragen in de ogen van GroenLinks om snel handelen door het college. De eerste ontwikkeling is dat de bomenkap aan de Noordzijde van de A9 mogelijk in strijd is met het Tracébesluit. De kapvergunning door het college kan leiden tot onomkeerbare gevolgen voor onze gemeente. Dit baart de GroenLinks fractie zorgen. "We willen onwettige en onnodige bomenkap voorkomen. We spreken over het kappen van circa 14.000 bomen. Dat is onvoorstelbaar veel." aldus Lily Kreca. Gonny Meesters voegt er aan toe: "De tweede ontwikkeling is de uitspraak over de stikstofuitstoot (het zogenaamde stikstofvonnis). Deze raakt allerlei projecten - ook met reeds afgegeven vergunningen - en in dit geval ook de verbreding van de A9. Onduidelijk is of het stikstofvonnis kan betekenen dat de plannen van RWS niet door kunnen gaan. GroenLinks dient om die redenen een aantal schriftelijke vragen in bij het college met het verzoek het antwoord zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de raad". GroenLinks hoopt dat met de kap gestaakt kan worden tot duidelijkheid bestaat over de consequenties van het stikstofvonnis.