• ouderamstel.nl

Eerste GFT-container uitgereikt

OUDER-AMSTEL Deze en volgende week worden de containers voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) geleverd. Alle laagbouwwoningen in Ouder-Amstel ontvangen een container en een set papieren compostzakken. Wethouder milieu en duurzaamheid, Axel Boomgaars, mocht de eerste container uitreiken aan Tirsa en haar dochter Yara uit Duivendrecht.

Tirsa geeft aan erg blij te zijn met de container voor het GFT. "We moeten de tuin nog onder handen nemen en dan komt de GFT-container goed van pas. Daarnaast vind ik het goed dat we proberen afval zo veel mogelijk te scheiden en waar mogelijk te recyclen. Voor het milieu is het belangrijk dat er zo min mogelijk restafval overblijft.", aldus Tirsa.

Ook Axel Boomgaars is verheugd met de komst van de GFT-container: "Nu produceren we gemiddeld 276 kilo restafval per persoon per jaar in Ouder-Amstel. Onze gemeente heeft de ambitie om voor 2025 dat te verminderen naar 100 kilo per persoon per jaar. Door meer te scheiden houden we meer grondstoffen over. Tot nu toe ging het GFT bij het restafval en dat gaat naar de verbrandingsoven. Nu gaat het GFT gebruikt worden om te composteren, daardoor krijgt het een nieuw leven en bovendien wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Daarnaast is verbranden slecht voor het milieu vanwege de CO2-uitstoot." Het is de bedoeling dat eind 2020 ook bij de hoogbouw het GFT wordt ingezameld

INZAMELDAGEN GFT De containers voor GFT worden om de week geleegd. In het buitengebied is dat op woensdag (start 18 september) en binnen de bebouwde kom is dat op donderdag (start 19 september). Het schema voor de rest van 2019 staat op www.ouder-amstel.nl/gft