• Naomi Heidinga

Na geslaagde formatie kan [nieuw college] van start

Donderdag kan de nieuwe coalitie eindelijk van start. VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan de komende vier jaar de gemeente zo goed mogelijk te besturen. Een terugblik op de afgelopen periode, waarin een akkoord op hoofdlijnen is gesloten.

Naomi Heidinga

WETHOUDERS Donderdag worden tijdens de raadsvergadering de nieuwe wethouders: Rineke Korrel (CDA), Marian van der Weele (D66), Axel Boomgaars (GroenLinks) en Barbara de Reijke (VVD) officieel benoemd. Ook wordt het definitieve coalitieakkoord besproken. Daarmee zit het werk van de voorzitter van de formatie, Arjen Jensema, erop.

INFORMATEUR Voorafgaand aan de formatie, heeft informateur Julius Lindenbergh een ronde gemaakt langs alle partijen om te kijken naar de meest kansrijke coalitie. Een combinatie van VVD, CDA, GroenLinks en D66 kwam hierbij als beste optie uit de bus. Ondanks het succes van Ouder-Amstel Anders (met 3 zetels even groot als de VVD), werd deze partij niet uitgenodigd voor de onderhandelingen.

BEREIDHEID Lindenbergh presenteerde zijn bevindingen op 3 april. Een week later gingen de partijen met elkaar in gesprek. "Elke partij leverde twee onderhandelaars," aldus Jensema. "Ze zijn acht keer bijeengekomen. Het was niet bijzonder moeilijk om tot een concept coalitieakkoord te komen, bij de partijen was een grote bereidheid om eruit te komen. Voorafgaand hebben alle partijen aangegeven wat voor hen de belangrijkste punten zijn. Die vind je terug in het coalitieakkoord." Motto van het nieuwe college is: 'betrokken en daadkrachtig, met openheid en optimisme'.

TRANSPARANT "Maandag 30 april werden de onderhandelaars het eens over het concept coalitieakkoord," vertelt Jensema. Dat is vervolgens gepubliceerd op de website van de gemeente. Inwoners werd gevraagd het akkoord kritisch te lezen en eventuele aanvullingen door te geven. "Ondanks de korte reactietermijn, hebben we 66 reacties gekregen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Daar zijn we erg blij mee. Het is de eerste keer dat we het coalitieakkoord hebben voorgelegd aan inwoners. Daarmee willen we de openheid vergroten. De onderhandelingen tijdens de formatie vinden plaats achter gesloten deuren, maar de rest van het proces wilden we zo transparant mogelijk laten verlopen."

COMMUNICATIE Uit de op de website van de gemeente gepubliceerde lijst met ingezonden suggesties blijkt dat inwoners bijvoorbeeld aangeven dat de gemeente beter moet communiceren. Ook wordt het idee geopperd om weer een jongerencentrum op te richten. Dit idee is door de coalitiepartners niet overgenomen: volgens hen trekken jongerencentra in de praktijk slechts een klein deel van de jongeren. Ze zoeken manieren om het bestaande budget ten goede te laten komen aan een zo groot mogelijke groep jongeren. De aanleg van een fietspad rondom de Ouderkerkerplas kan op meer sympathie rekenen, al zal eerst moeten worden bezien of er budget voor is. Op de nieuwe inrichting voor het Ouderkerkse Dorpscentrum komen veel reacties. Hoogbouw zien veel mensen liever niet. Parkeren onder het plein in een ondergrondse parkeergarage wordt gezien als beste oplossing, maar wie gaat dat betalen? Ook wordt aandacht gevraagd voor het Dorpsplein in Duivendrecht – waarom is er bijvoorbeeld nog steeds geen sprake van een weekmarkt?

DEFINITIEF Naast reacties van inwoners hebben de onderhandelaars ook de andere politieke partijen om input gevraagd. "De reacties van inwoners en politieke partijen hebben we zoveel mogelijk verwerkt. Het coalitieakkoord is nu definitief en wordt donderdag behandeld tijdens de raadsvergadering."

HOOFDLIJNEN "Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Daarom zijn er meer intenties en visies in te vinden dan concrete maatregelen. De coalitie wil hiermee de ruimte creëren om inwoners en raadsleden te betrekken bij de uitwerking en het debat in de gemeenteraad." Met de uitbreiding van Ouder-Amstel met onder andere De Nieuwe Kern is nu geheel te overzien wat er de komende vier jaar op de gemeente af zal komen. "Daarom is het fijn dat het coalitieakkoord ruimte biedt om later keuzes te maken, het beleid is niet helemaal dichtgetimmerd. Wethouders kunnen straks zelf beoordelen of er binnen hun portefeuille nog middelen zijn voor zaken die niet in het akkoord staan beschreven."

KEUZES Het moeilijkste onderdeel van een formatie is het maken van keuzes. Jensema: "De gemeente heeft een beperkt budget. Dat dwingt je om keuzes te maken, prioriteiten te stellen. Dat is de spannendste periode tijdens een formatie. Iedere partij moet zich uiteindelijk in het akkoord kunnen vinden."

BEGELEID Als formatievoorzitter heeft Jensema tijdens de onderhandelingen het proces begeleid. "Ik had geen inhoudelijke rol. Het was mijn taak om ervoor te zorgen dat elke partij voldoende input konden leveren bij de onderwerpen. Een leuke rol om te vervullen. Donderdag zal ik plaatsnemen op de publieke tribune, daarna zit mijn taak erop."