• Google Maps

Minder aanbieders in nieuw WMO-beleidsplan

OUDER-AMSTEL Het college van B en W werkt aan een actualisatie van het Wmo-beleidsplan. Om hun uitgangspunten te toetsen, heeft het college vorige week een aantal stellingen voorgelegd aan de raadsleden in de commissie Burger en Bestuur.

De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten ondersteuning te bieden opdat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat kan bijvoorbeeld via zorg op maat zoals dagbesteding, met beschermd wonen, door mantelzorgers, of met de hulp van vrijwilligers. Hierbij speelt welzijnsorganisatie Coherente een belangrijke rol.

De commissie had een aantal opmerkingen. Zo werd ervoor gepleit het aantal aanbieders terug te brengen. De bestrijding van eenzaamheid dient zich niet te beperken tot ouderen. Er kunnen alleen extra middelen worden ingezet indien daar financiële ruimte voor is. En er moet betere afstemming komen met met wijk- en jeugdzorg en andere beleidsvelden.

Het college, in het bijzonder verantwoordelijk wethouder Rineke Korrel, en de ambtenaren van de afdeling Samenlevingszaken kunnen verder met de uitwerking van het beleidsplan.

Marion Kiewik