• Entrada (in de verte) en een van de Zonnehofflats.

    Marion Kiewik

Meningsverschil over inspraak plannen Entrada

DUIVENDRECHT Inwoners van Duivendrecht die meepraatten in het adviesteam Entrada over bouw van deze nieuwe woonwijk, zijn ontstemd over het besluit van de gemeente Ouder-Amstel om dit team op te heffen. ´Dit hebben de leden te horen gekregen in hun laatste vergadering. Inwoners die al twee jaar meepraten over dit project en hier veel tijd en energie in hebben gestoken, worden aan de kant geschoven. Hun opgedane kennis en ervaring gaat verloren voor het project,´ stelt een van hen.Volgens de gemeente is er echter geen sprake van dat zij inwoners aan de kant zou schuiven

´De redenen voor opheffing van het adviesteam blijven onduidelijk,´ stelt een van de leden. ´Mensen uit Duivendrecht mogen zich opnieuw aanmelden, maar de gemeente bepaalt wie er in komt. Ook de Werkgroep Openbare Ruimte, die zich steeds kritisch heeft uitgelaten en ook veel heeft gepubliceerd over de grote risico's van dit project, moet vertrekken. De Stichting Vrienden van Duivendrecht ondergaat hetzelfde lot.´

Volgens de gemeente wordt daarmee echter een verkeerd beeld gegeven met de uitspraak dat zij inwoners aan de kant zou schuiven. ´De gemeente weet dat er leden in het huidige adviesteam zitten die kritisch tegenover de plannen van Entrada staan en dat is alleen maar goed voor de inhoudelijke discussie. Het huidige adviesteam Entrada is opgericht in 2017 om mee te denken over de toen door één van de eigenaren opgestelde visie en vervolgens over het zogeheten ´programma van eisen´ voor het gebied. Dat gaat over overkoepelende regels rondom bijvoorbeeld bouwhoogte, bebouwingspercentages, duurzaamheid en uitstraling. Dat stuk brengen wij in mei/juni voor besluitvorming richting de gemeenteraad. Daarmee is de opdracht van het huidige adviesteam volbracht,´ aldus een gemeentewoordvoerder.

´Na besluitvorming rondom het programma van eisen, gaat het proces een nieuwe fase in. Als gemeente willen wij door met participatie, maar wel op een andere en liefst bredere manier. In een eerdere bespreking met de raad kwam de wens naar voren om bijvoorbeeld ook 'toekomstige bewoners' bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken. De leden van het huidige adviesteam zijn uitgenodigd om zich daarvoor aan te melden. Wij bieden hen echter geen garantie op een plek. Mochten er meer aanmeldingen dan plekken zijn, gaan we loten. Wel willen wij in ieder geval één vertegenwoordiger vanuit het Zonnehof én uit de Kruidenbuurt. Kortom, we verwelkomen straks weer alle inhoudelijke inbreng, maar dan in een nieuwe samenstelling,´ aldus de gemeentewoordvoerder.

De betrokken inwoners uit het adviesteam zijn echter niet gelukkig met deze aanpak. Een van hen noemt de advisering aan het college over het programma van eisen ´een vorm van schijnparticipatie´. Betrokken en verontruste inwoners hebben zich inmiddels aaneen gesloten in de inwonersgroep 'Duivendrecht in Balans'. Ze maken zich zorgen over dit hyperstedelijk project waarmee de gemeente volgens hen nog geen enkele ervaring heeft.