• Humfelt Architecten
  • Duivendrecht in Balans

'Meerderheid Duivendrecht wil andere woonwijk'

DUIVENDRECHT Een overgrote meerderheid van inwoners van Duivendrecht spreekt zich uit tegen massale hoogbouw en voor een kleinere, toekomstgerichte woonwijk op Entrada aan de rand van het dorp. Dat zegt Duivendrecht in Balans.

De gemeente Ouder-Amstel heeft samen met de eigenaren het initiatief genomen om het kantorenpark Entrada in Duivendrecht, te transformeren naar een woonwijk. Bewoners juichen dit initiatief toe, maar hebben grote bedenkingen tegen de massaliteit van het project. Ze achten de stedenbouwkundige risico's zo groot, dat ze de gemeenteraad hebben opgeroepen eerst nader onderzoek in te stellen en pas dan over de omvang van het project een besluit te nemen.

De eigenaren hebben gedreigd dit project alleen te zullen realiseren als zij op hun terrein van 3 hectare, 100.000 m2 bruto vloeroppervlak mogen realiseren. De gemeente laat zich hierdoor onder druk zetten. Ouder-Amstel heeft verzuimd eigen beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden op te stellen en levert zich uit aan de eigenaren. Een stedelijke woonwijk van deze dichtheid is ongekend in Nederland (FSI 3,3).Ter vergelijking het Bajeskwartier even verderop heeft een FSI van 1,8. Dat is bijna de helft minder dicht.

De inwoners stellen dat dit volume, slechts kan leiden tot een anonieme wijk met massale hoogbouw, een eenzijdige bevolkingsopbouw, met een groot verloop. Hierdoor zal er weinig sociale cohesie en sociale veiligheid ontstaan. Sociale degradatie (Bijlmereffect) op termijn, ligt op de loer, omdat deze wijk slecht zal kunnen concurreren met ander nieuwe woonwijken in de regio.

PETITIE Inwoners van Duivendrecht zijn een burgerinitiatief gestart om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Inmiddels hebben 671 van de 4750 inwoners een petitie met een oproep, om de vorm van het project ter heroverwegen, getekend. Er komen nog steeds handtekeningen binnen. Slechts een kleine 5% van de ondervraagden tekent niet. De petitie is te vinden op www.petities.nl.

De inwoners hebben met name bezwaar tegen de volgorde van besluitvorming. Er zijn nog heel veel zaken m.b.t. de wijk niet uitgezocht, maar B&W proberen de raad nu al besluitvorming op te dringen over het bouwvolume. De inwoners willen dat het besluitvormingsproces wordt omgedraaid. Eerst moet een stedenbouwkundige visie worden opgesteld en alle onderzoeken zijn afgerond. Daaruit moet de benodigde en verantwoorde omvang uit voortkomen. Niet andersom.

Op dit moment is de rendementseis van de eigenaren en niet de stedenbouwkundige uitwerking van het project leidraad. Dat is volgens de inwoners de omgekeerde volgorde. De gemeente doet het voorkomen alsof er al veel is uitgezocht en dat alle risico's in beeld zijn. De inwoners hebben daar grote twijfels over en hebben daarom een eigen inventarisatie van de risico's opgesteld. Ze willen dat de gemeente die eerst deskundig laat onderzoeken! Ook hebben de inwoners alternatieven aangedragen, maar de gemeente houdt zich tot nu toe doof voor steekhoudende argumenten.

Het is volgens in inwoners bovendien zeer de vraag of deze piepkleine gemeente met een begroting van 32 miljoen euro, wel voldoende capaciteit, kennis en ervaring heeft om dit complexe project, met een waarde van naar schatting 400 miljoen euro, adequaat te kunnen managen.

Op 6 juni wordt het programma van eisen besproken in de commissie grote projecten.
Op 13 juni volgt besluitvorming in de gemeenteraad van Ouder-Amstel.