• Inge Meijer met haar man. - Ik voelde me heel welkom bij Mantelzorg & Meer. -

    pr
  • PR

Mantelzorger voor je man

"Praten met lotgenoten ervaar ik als heel prettig"

OUDERKERK Inge Meijer is mantelzorger voor haar man, die aan Parkinson lijdt. Welzijnsorganisatie Mantelzorg & Meer biedt praktische hulp en ondersteuning en organiseert elke zes weken een gespreksgroep waar Inge graag gebruik van maakt. "Delen maakt het zorgen dragelijker.''

DANKBAAR Waar Inge over de gespreksgroep las, weet ze niet meer, maar ze is dankbaar dat ze de stap naar Mantelzorg & Meer gezet heeft. "Ik was toen echt op zoek naar iets'', vertelt zij. "Ik zocht naar een manier om mijn verhaal te kunnen delen en tips en ervaringen van andere mantelzorgers te horen. De Mantelzorggroep van mensen die zorgen voor iemand met Parkinson sluit daar heel mooi op aan.''
De gespreksgroep wordt begeleid door een professional vanuit Mantelzorg & Meer. "We komen elke zes weken bij elkaar'', vervolgt Inge. "Die frequentie vind ik precies goed. Het is niet te vaak en ook niet te weinig. Bovendien kun je tussentijds ook altijd contact zoeken met Mantelzorg & Meer als je iets wilt vragen of delen. Zij zijn heel goed bereikbaar voor vragen en praktische tips.'' Soms staat een thema centraal, andere keren wordt gewoon besproken hoe het gaat. "Een ieder is vrij om te delen wat hij of zij wil. Dat vind ik heel prettig.''


WELKOM Ze voelde geen drempel om de stap naar Mantelzorg & Meer te zetten. "Ik voelde me daar heel welkom. In een telefonisch intakegesprek kreeg ik wat meer informatie en peilen zij of waar jouw behoeften liggen en welke vorm van ondersteuning daarbij goed zou kunnen passen. Voor mij was dat de gespreksgroep. Daarnaast heb ik ook nog ondersteuning ontvangen bij het aanvragen van een PGB voor mijn man. Dat is ook enorm fijn geweest, want zulke procedures zijn beslist niet eenvoudig.''
Voor Inge is Mantelzorg & Meer een organisatie 'waar je op kunt bouwen'. "Als er iets is kun je altijd op hen terugvallen. Dat geeft een fijn gevoel. Bij de gespreksgroep ontmoet ik mensen die een luisterend oor bieden en waar ik van kan leren. Bovendien is het fijn om dingen te delen. Delen maakt het zorgen dragelijker.''

FIJN Vanuit haar eigen, fijne ervaring raadt zij het andere mantelzorgers zeker aan om ook de stap naar Mantelzorg & Meer te zetten. "Het heeft mij ook enorm geholpen, dus contact leggen met deze organisatie zou zeker mijn advies zijn. Er is echt veel meer hulp en ondersteuning mogelijk dan je misschien zou verwachten. Hun begeleiding is daarin heel fijn.''
Meer informatie is te vinden op de website www.mantelzorgenmeer.nl