• Een vertegenwoordiging van Burgerinitiatief Stop de Bomenkap biedt 3094 handtekeningen aan burgemeester Langenacker en wethouder Korrel aan.

    Marion Kiewik

Zoveel mogelijk samen optrekken

OUDER-AMSTEL 3094 handtekeningen tegen de kapvergunning voor 10.000-14.000 bomen langs de A9 - het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap kwam een dik pak papier aanbieden op 16 oktober. Te elfder ure, dinsdagmiddag laat, had het college de afspraak afgezegd om de handtekeningen ‘ceremonieel’ in ontvangst te nemen. Maar op het afgesproken tijdstip op woensdagmiddag stonden daar toch burgemeester Langenacker en wethouder Korrel klaar in de hal van het gemeentehuis.

Marion Kiewik

“Zie deze handtekeningen als hulp bij een beslissing die moeilijk ligt”, bood Rits Dijkstra het college een steuntje in de rug. Immers, formeel heeft de gemeente geen mogelijkheden meer om het Tracébesluit over de verbreding van de A9 gewijzigd te krijgen. En voor die verbreding is bomenkap nodig. “Maar,” betoogde Rob Fijlstra, “gewijzigde sentimenten rondom het kappen van bomen kunnen het noodzakelijk maken om, ook politiek, bijstellingen te maken. Het gaat hier om het bewonersbelang; de gezondheid van mensen die toch al ingeklemd zitten tussen stikstof-genererende activiteiten. Voor jullie geloofwaardigheid kan het beter zijn om op te staan en ‘nee’ te zeggen - zelfs als je denkt dat het niet het gewenste effect zal hebben.”

GEMEENSCHAPPELIJKHEID Het Burgerinitiatief is van mening dat het college niet onder protest akkoord mag gaan. De kansen liggen bij de ‘verzorgingsplaats’ annex tankstation: de locatie is niet optimaal terwijl het maatschappelijk denken over tankstations is veranderd. “Dáár zit onze gemeenschappelijkheid.” Daarom ook gaan vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief en B&W samen naar de Vaste Kamercommissie Infrastructuur op 29 oktober.

SAMEN OPTREKKEN “Samen de stemmen van onze inwoners overbrengen in Den Haag,” zo ziet burgemeester Joyce Langenacker dat bezoek voor zich. “Daarnaast horen de stemmen bij een procedure rondom de zienswijze. We gaan nog bekijken hoe we daar mee omgaan.” Wethouder Rineke Korrel sloot zich aan bij Langenacker’s wens: “Laten we, waar het kan, zoveel mogelijk samen optrekken,” en voegde daaraan toe: “Wij doen er alles aan om dit onder de aandacht te brengen daar waar het besluit heroverwogen kan worden: in Den Haag.”