• Dorpsstraat, 100 jaar geleden.

    ROV

Werkgroep ontwikkelt visie op Centrumplan


OUDERKERK De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) -onderdeel van Coherente- heeft een visie geformuleerd op het Centrumplan Ouderkerk getiteld 'Bouwstenen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel'.
De werkgroep heeft deze visie geformuleerd, omdat ze de afgelopen jaren in de planvorming, in de ontwikkeling van ideeën en in de discussie vooral samenhang misten. Ook misten ze de inhoudelijke
inbreng van de inwoners. Ze hopen met deze 'Bouwstenen' veel mensen te bereiken en zo het besluitvormingsproces te stimuleren.

VISIE In de visie van ROV staan de bewoners van Ouder-Amstel centraal: zij moeten zich thuis blijven voelen in het voor hen herkenbare en unieke centrum. Het dorpscentrum heeft bijzondere, monumentale kwaliteiten waar de eigen inwoners trots op kunnen zijn. Het is een kleinschalige oase in grootstedelijk omgeving. Het is primair een aantrekkelijke ontmoetingsruimte, waar inwoners graag komen, maar die ook interessant is voor bezoekers. Bij vernieuwingen in het centrum is dat het "DNA" dat ze willen koesteren.

Vanuit dit vertrekpunt heeft de werkgroep concrete ideeën ontwikkeld wat mogelijk te doen met het Kampje en andere onderdelen van het Centrumplan als de Dorpsstraat. Maar ook alternatieven komen aan bod. Deze visie is een discussiestuk en geen beleidsdocument. Hoewel er in dit stadium nog veel onduidelijk is, vindt de werkgroep dat het tijd wordt voor een inhoudelijke discussie over het Centrumplan. Voor hen zijn de sleutelwoorden: 'Rust en ruimte' en 'Inwoners centraal'


De werkgroep bestaat uit Alex de Boer, Rits Dijkstra, André de Groot, Douwe Vonk en Michiel Weijs.

Het volledige document is te vinden op: https://coherente.nl/ouderkerk/werkgroep-ruimtelijke-ordening-en-verkeer