• Archief BDU

Weekblad ja of nee?

OUDER-AMSTEL Een JA/JA-sticker op je brievenbus. Goed voor het milieu. Maar de doodsteek voor het lokale huis-aan-huisblad, wordt alom gevreesd. Tenzij de gemeente die bladen ontziet.

Marion Kiewik

TOEKOMST In de toekomst geen (papieren) weekblad meer? Dus ook geen verslaggeving van het lokale nieuws en de politiek, de ingezonden brieven, aankondigingen van tentoonstellingen en concerten, de speciale aanbiedingen van de middenstanders? En geen gemeentelijke bekendmakingen?

PAPIERAFVAL Dat zou het gevolg kunnen zijn van de invoering van de JA/JA-sticker - overigens met de beste bedoelingen: terugdringen van papierafval. Op dit moment moet je een sticker op je brievenbus plakken, NEE-NEE als je geen reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen in de bus wilt, NEE-JA als je uitsluitend huis-aan-huisbladen wenst. Heb je geen sticker, dan krijg je alles in de bus. Gevolg: een berg, vaak ongelezen, papierafval. Als dat papier bij het restafval terechtkomt, gaat het naar de afvalverbrander, wat niet goed is voor ons aller portemonnee. En die bomen zijn voor niets omgehakt.

DOODSTEEK Daar is iets op gevonden. Met een JA/JA-sticker kan men aangeven wél ongeadresseerde reclame te willen ontvangen. Géén sticker op je brievenbus betekent dan géén drukwerk, en kan betekenen: ook geen huis-aan-huiskranten. Momenteel overwegen meerdere gemeenten het JA/JA-systeem in te voeren. Amsterdam deed dat al in 2018. Maar enkele brancheverenigingen voor reclamedrukwerk stapten naar de rechter. Uitgeverijen van huis-aan-huiskranten zagen het doek al vallen voor hun bladen. Hun branchevereniging, de NNP, luidde de noodklok bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid is de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek.”

OUDER-AMSTEL Hoe staat de gemeente Ouder-Amstel in dit alles? In 2018 heeft de gemeenteraad het college van B en W verzocht invoering van de JA/JA-sticker te onderzoeken. Het college "omarmt het streven naar het invoeren van de JA/JA-sticker vanuit milieuoverwegingen", maar wacht de uitkomst van de juridische strijd in Amsterdam af. Als het allemaal doorgaat, is een overgangsperiode gewenst, onder anderen voor de plaatselijke winkeliers die gebruik maken van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Maar eerst moet worden onderzocht wat het nieuwe systeem kost en wat het oplevert. Naar schatting is daarvoor rond de 20.000 euro nodig. Daar mag de gemeenteraad in mei over beslissen.

LOKALE WEEKBLADEN En wat is het antwoord op de vragen aan het begin? “In het kader van de vrijheid van meningsuiting, de journalistieke functie van lokale weekbladen en de communicatie van de gemeente gaat het college van B en W van Ouder-Amstel de optie om weekbladen onder de eigen JA/JA-sticker te laten vallen niet verder uitwerken.” Die uitkomst is er alvast.