• Beth Haim.

    Archief BDU

Vrijwilligerswerk doen op de Joodse begraafplaats

OUDERKERK De Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim, Kerkstraat 10, houdt vrijwilligersdagen op woensdag 21 augustus en 11 september.

Beth Haim is een Rijksmonument uit 1614 met monumentale marmeren zerken midden in het dorp. De zerken vertellen de rijke en bewogen geschiedenis van de Portugese Joden die zich begin 17de eeuw in ons land vestigden.
Op de vrijwilligersdagen is iedereen welkom om als vrijwilliger een dag, een ochtend, een middag of een paar uur onder begeleiding te helpen met het onderhoud op deze bijzondere plek. De financiering van het jaarlijks onderhoud van het 4 hectare grote terrein is een punt van zorg. De steun van een ieder die Beth Haim een goed hart toedraagt blijft onontbeerlijk om de begraafplaats toegankelijk te houden voor een breed publiek.
De organisatie zorgt voor gereedschap en materiaal en omstreeks 13.00 uur staat er een kosjere lunch klaar in het Vegahuis. Vrijwilligers hoeven niets mee te nemen. Trek wel regenlaarzen of stevige schoenen aan, want het terrein kan hier en daar drassig zijn. Het wordt op prijs gesteld als de mannen hun hoofd bedekken bijvoorbeeld met een pet of muts.

KLUSSEN -Schoonmaken zerken; - Maaien strook langs de sloot Julianalaan; - Uitdiepen van greppels op de begraafplaats; -Takken verzamelen en verwerken in houtrillen; - Onkruid vrijmaken van de haagvoet; - Schoonmaken van zichtas op zerkenveld; - Stamschot verwijderen van knotbomen; - Hedera verwijderen uit bomen; - Onkruid vrijmaken van klinkerverharding; - Opslag van bomen verwijderen in natuurontwikkeling; - Schoonmaken van banken, trappen, hekken, poorten, bruggen en vlonders; - Schoonmaken oorlogsmonument.

Aanmelden, onder vermelding van het verwachte tijdstip, kan via info@bethhaim.nl Vooral voor de lunch is dat handig. De vrijwilligers zijn welkom van 08.30 uur tot zonsondergang.