• Dorpsstraat 100 jaar geleden

    onbekend

Bouwstenen Centrumplan Ouderkerk(ingezonden brief)

11-09-2019, 11:52 | Lezersnieuws | Alex

De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) -onderdeel van Coherente- heeft een visie geformuleerd op het Centrumplan Ouderkerk getiteld ‘Bouwstenen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel’.

We hebben deze visie geformuleerd, omdat we de afgelopen jaren in de planvorming, in de ontwikkeling van ideeën en in de discussie vooral samenhang misten. Ook misten we de inhoudelijke inbreng van de inwoners. We hopen met deze ‘Bouwstenen’ veel mensen te bereiken en zo het besluitvormingsproces te stimuleren.

In de visie van ROV staan de bewoners van Ouder-Amstel centraal: zij moeten zich thuis blijven voelen in het voor hen herkenbare en unieke centrum. Het dorpscentrum heeft bijzondere, monumentale kwaliteiten waar de eigen inwoners trots op kunnen zijn. Het is een kleinschalige oase in grootstedelijk omgeving. Het is primair een aantrekkelijke ontmoetingsruimte, waar inwoners graag komen, maar die ook interessant is voor bezoekers. Bij vernieuwingen in het centrum is dat het “DNA” dat we moeten koesteren.

Vanuit dit vertrekpunt heeft de werkgroep ROV concrete ideeën ontwikkeld wat mogelijk te doen met het Kampje en andere onderdelen van het Centrumplan als de Dorpsstraat. Maar ook alternatieven komen aan bod. Deze visie is een discussiestuk en geen beleidsdocument. Hoewel er in dit stadium nog veel onduidelijk is, vinden we dat het tijd wordt voor een inhoudelijke discussie over het Centrumplan. Voor ons zijn de sleutelwoorden: ‘Rust en ruimte’ en ‘Inwoners centraal’

Het volledige document is te vinden op de website van Coherente:

https://coherente.nl/ouderkerk/werkgroep-ruimtelijke-ordening-en-verkeer

Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer - Onderdeel van Coherente

Alex de Boer,             

Rits Dijkstra

André de Groot

Douwe Vonk 

Michiel Weijs