• pr

Lastenverhoging? Natuurlijk Belang zegt Nee

OUDER-AMSTEL Ingezonden brief van Dolf van Muyden (Fractieassistent Natuurlijk Belang).


Binnenkort wordt in onze gemeente GFT (Groente Fruit en Tuin afval) scheiding opnieuw ingevoerd. Dit brengt een lastenverzwaring voor onze inwoners met zich mee van ruim 90 euro per jaar. Groen Links wethouder Boomgaars brengt het mooi in het weekblad. Gemeente Ouder-Amstel zou de goedkoopste zijn in de regio met de afval lasten. Wat hij vergeet te vertellen is dat wij de duurste gemeente zijn met de rioolheffing. Namelijk Ouder-Amstel € 275 (Diemen € 206 en Amstelveen € 203). En deze heffing is ook een onderdeel van de afvallasten. Ook verzuimt hij te zeggen dat met de invoering van de ondergrondse vuilcontainers de afvalstoffen heffing al omhoog is gegaan. Namelijk met ruim 50 euro. En daar komt nu weer 90 euro bovenop. Natuurlijk Belang is voor de goede afvalscheiding want dat is in het belang van ons allemaal. Maar men moet wel eerlijk zijn over de lasten voor onze inwoners. Daarom zijn wij voor een verlaging van de rioolheffing naar € 210. Natuurlijk Belang is benieuwd wat de andere partijen hiervan vinden. Want de meeste partijen willen geen lasten verhoging voor onze inwoners.