• Betere fietsenstalling bij bushalte kan parkeerdruk in de buurt verminderen

    Marion Kiewik

Last van langparkeerders

OUDER-AMSTEL Het zomerreces van de gemeenteraad is afgelopen. Het nieuwe vergaderseizoen ging afgelopen donderdag van start met een vergadering van de Commissie Ruimte. Insprekers kwamen af op het agendapunt ‘Parkeren Ouder-Amstel’.

Marion Kiewik

SPREEKRECHT Wat veel mensen niet weten is dat het publiek spreekrecht heeft bij commissievergaderingen, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Raadscommissies (Burger en Bestuur, Ruimte) bereiden inhoudelijk de vergadering van de gemeenteraad voor. Bij het agendapunt ‘Ontwerpbestemmingsplan Parkeren Ouder-Amstel’ maakten bewoners van de Jacob van Ruisdaelweg en omgeving gebruik van dit spreekrecht.

PARKEEROVERLAST De grieven van de bewoners richten zich op de parkeeroverlast door bushalte Van Ruisdaelweg en de daarmee samenhangende vermindering van het woongenot. Immers, busreizigers bezetten her en der in de buurt de parkeerplaatsen. “Wij weten precies welke auto’s van onze buren zijn,” aldus een der insprekers. “Sommige langparkeerders staan hier wel een, twee of zelfs drie weken onafgebroken.” Dat heeft al een paar keer bijna tot een handgemeen geleid.

ANDERE OVERLAST Met die reizigers komen de rammelende rolkoffers, “om 5-6 uur ‘s morgens begint het al”. Vandalisme ook - al meerdere auto’s zijn rondom beklad, met duizenden euro’s schade. Toegenomen luchtverontreiniging. Bewoners moeten ver van hun woning parkeren, wat tot onveiligheid kan leiden. De fietsenstalling bij de bushalte is onverzorgd; als die ruimer en veiliger was, zouden meer mensen de auto voor de fiets verruilen. Aldus de insprekers.

BLAUWE ZONE De bewoners verlangen aangepast parkeerbeleid: betaald parkeren of een blauwe zone. Maar de gemeente houdt volgens hen al jaren de boot af. De grootste frustratie van een der insprekers is het totale gebrek aan reactie van de gemeente op zijn e-mails. “Als ik in mijn bedrijf zo zou opereren, hield ik geen klant over.”

GESPREK Verantwoordelijk wethouder Korrel nam de zorgen serieus en hoopt binnenkort met de bewoners in gesprek te gaan. De noodzakelijke verkeerstellingen kunnen worden uitgevoerd wanneer de bouwwerkzaamheden aan de Stramanweg zijn afgerond, in oktober. Zij beklemtoonde dat “voor het instellen van een blauwe zone een zorgvuldige onderbouwing vereist is. Anders kan zo’n besluit gemakkelijk door een rechter onderuit worden gehaald wanneer iemand bezwaar indient of beroep instelt. Bovendien, blauwe zones hebben de neiging zich uit te breiden als een olievlek - zie Duivendrecht.”

SPREEKUUR Wat veel mensen ook niet weten, inclusief deze insprekers, is dat onze wethouders inloopspreekuur houden, om de week, afwisselend in Duivendrecht en Ouderkerk. Daar kan men overleggen en vragen stellen. Zodat het misschien niet tot inspreken hoeft te komen. Wat natuurlijk niet wegneemt, zo vond ook Korrel, dat de gemeente e-mails van inwoners gewoon moet beantwoorden.

PARKEERBELEID En hoe liep het af met het Ontwerpbestemmingsplan? Er was zoveel verwarring over de consequenties van dit ‘paraplubestemmingsplan’, dat de commissieleden het niet rijp achtten als hamerstuk voor de komende raadsvergadering. In ieder geval leidde de discussie ertoe dat het bestaande parkeerbeleid binnenkort op de agenda komt.