• Naomi Heidinga

Kijkje in de Amstelvogel

OUDERKERK Onder deze naam ´Enrgei aan de plas´"werd zaterdag 16 september een duurzaamheidsevenement gehouden bij de Ouderkerkerkplas. Bezoekers konden zich onder meer laten voorlichten over het energiezuiniger maken van hun woning. Ook konden ze een kijkje nemen in de Amstelvogel - de windturbine aan de plas.

Molenaar Arjan Boomars leidt mensen rond in de molen. Nou ja, rondleiden. Alleen beneden in de controleruimte kan men een kijkje nemen. De trap op, om de 85 meter hoge molen te beklimmen is geen optie. ,,Ik ben al een aantal keer naar boven geweest," vertelt de molenaar. "We hebben ook een lift. Deze is al een tijdje buiten werking naar aanleiding van een incident in een andere molen. Totdat de omstandigheden rond dat incident zijn opgehelderd, mogen we de lift niet gebruiken."

,,Als molenaar ben ik vooral contactpersoon tussen de eigenaar De Windvogel en bedrijven. Elke maand geef ik de meterstanden door. Verder gaat alles automatisch. Zelfs als er een storing is, wordt automatisch een melding doorgegeven aan monteurs," vertelt Boomars.

De molen levert per jaar energie voor 1300 huishoudens. ,,Dat is meer dan aanvankelijk werd gedacht. Voor plaatsing van een molen worden allerlei sommetjes gedaan. Hoe hoog moet de molen worden, staat deze vrij genoeg om optimaal van de wind te kunnen profiteren en wat zal de opbrengst zijn? De huidige molen is nu tien jaar oud en gaat nog zo'n tien jaar mee."

Naomi Heidinga