• De partijen kiezen positie

    Marion Kiewik

Kieskompas in de kou

DUIVENDRECHT Een snijdend koude oostenwind en een gevoelstemperatuur van -10 graden. Geen optimale weersomstandigheden voor het Levende Kieskompas in de open lucht op zaterdag 17 maart. De inwoners die de kou trotseerden, konden de mening van de lokale politieke partijen over een aantal actuele onderwerpen toetsen.

Marion Kiewik

Op het Dorpsplein in Duivendrecht begonnen de aanwezigen pas warm te draaien toen de ouderenzorg werd aangesneden met de stelling: meer investeren, ook als daarvoor de lokale belastingen omhoog moeten. De PvdA streeft ernaar ouderen langer thuis te houden. “Denk aan extra steun voor mantelzorgers.” De VVD stelde zich neutraal op: “Als je hier meer geld uitgeeft, gaat dat op een andere post in mindering.”

Een vraagsteller uitte haar zorgen over de suggestie om de busbaan open te stellen voor alle verkeer. Dat zal leiden tot extra sluipverkeer door het dorp. “Niet voor niets is in 2007 daartegen gestreden.” Groenlinks, PvdA en Natuurlijk Belang waren warm pleitbezorger van toegankelijkheid voor uitsluitend OV, voetgangers en fietsers. Ouder-Amstel Anders maakte een uitzondering voor werkverkeer. D66 wil juist “Duivendrecht beter verbinden met Ouderkerk”, terwijl het CDA “met alle belanghebbenden wil kijken hoe hiermee om te gaan”.

Bij het onderwerp hoogbouw was een inwoonster ronduit tegen: “Daar hebben we al genoeg van. Nog meer past niet bij het karakter van dit dorp.” Het CDA bepleitte “een mix tussen laagbouw, hoogbouw en sociale woningbouw.” De PvdA meent dat “te veel hoogbouw niet bevorderlijk is voor de sociale verhoudingen.” Natuurlijk Belang wil het dorpse karakter behouden en vindt gebouwen met meer dan vijf verdiepingen “niet acceptabel”.

In de middag verplaatste het Levende Kieskompas zich naar de Dorpsstraat in Ouderkerk. De eerste vraag ging over de veiligheid van fietsers. D66 is voorstander van goede fietspaden desnoods ten koste van autoverkeer. VVD wil het dorp juist bereikbaar houden voor álle verkeer. PvdA daarentegen haalt voor de veiligheid liever de snelheid uit het verkeer.

Op termijn moeten we van het gas af. In plaats van extra windmolens liever meer zonne-energie bijvoorbeeld door facilitering van zonnepanelen, zo bepleitte een inwoner; dat geeft ook minder overlast. De partijen spraken zich eensgezind uit voor alternatieve en vooral innovatieve vormen van energieopwekking. En dan was daar de hartekreet van een inwoonster: “De burger moet meer worden gehóórd.” Waarna uit het publiek een laatste prangende vraag kwam: Hoe staat het met de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen omtrent het zuidelijke fietspad op de Amstelbrug? Marian van der Weele (D66) was uitgesproken: er is géén ruimte voor bij de provincie, ook al hebben ze bij een van de bijeenkomsten wel die indruk gewekt. De provincie heeft volgens de regels inspraak gevraagd aan de bewoners en die fase is voorbij. “Het zuidelijk fietspad is een gelopen race!” En met deze klare taal werd de bijeenkomst afgesloten.