• Dick Schwegler op de toren van het Amstelbad.

    Naomi Heidinga

Kettinggesprek: Lesgeven aan doorzetters

Naomi Heidinga

Dick Schwegler is voorzitter van zwem- en waterpoloclub De Snippen. Naast het voorzitterschap geeft hij zwem- en waterpolo les. Hij doet alles voor de club en dat naast zijn baan bij ROC Midden Nederland.

'Mijn leerlingen mogen meer gezien worden'

Hans Leendertse vraagt hoe hij het vrijwilligerswerk voor de club kan combineren met zijn drukke baan.

Wat voor werk doe je?

"Ik werk op ROC Midden Nederland als coördinator Entree-xl beroepsopleidingen. Het zijn opleiding voor moeilijk lerende jongens en meisjes, in de leeftijd vanaf zeventien jaar. Ze gaan één dag in de week naar school voor de theorie, vier dagen leren ze bij hun leerbedrijf. Naast de functie van coördinator en mentor geef ik les in de vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Dat is het vroegere maatschappijleer. "

Wat is de achtergrond van deze leerlingen?

"Het zijn leerlingen met een lager IQ, waardoor het leren voor hen niet van zelf gaat. Leerlingen kunnen geboren zijn met een lager IQ, bijvoorbeeld veroorzaakt door complicaties die zijn opgetreden tijdens zwangerschap of bevalling. Het leren kan tevens bemoeilijkt worden door sociaal emotionele problemen, die samen kunnen hangen met stoornissen als PDD-NOS, autisme of ADHD. Sommige kinderen hebben gedragsproblemen, die ervoor hebben gezorgd dat ze op een reguliere Mbo niet meer welkom zijn."

Hoe motiveer je deze leerlingen tot leren?

"Onze school besteedt extra aandacht aan deze studenten. We werken met kleine klassen, van maximaal zestien leerlingen en zitten en erdicht bovenop. Zodra het mis dreigt te gaan, grijpen we in. Dat moet ook, soms kan iets kleins ertoe leiden dat ze afhaken. Ouders zijn vaak betrokken. Ook hen vraag ik aan de bel te trekken als ze denken dat het misgaat. Het opbouwen van een relatie met de leerlingen en hun ouders is heel belangrijk. Zodat ze ook dingen van me aannemen als het erom gaat. Het is van belang dat je de leerlingen perspectief biedt. Ze laat zien dat er passend werk voor ze is. Mensen met PDD-NOS zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor een baan in de logistiek. Denk maar aan een functie als orderpicker. Voorheen ging dat met pen en papier, ging het om het afwerken van lijsten. Tegenwoordig is het steeds meer geautomatiseerd. Dat laten we ook zien, door een keer naar een magazijn te gaan, zodat de jongeren een goed beeld hebben van het werk en weten wat ze kunnen verwachten."

Verdwijnen door de automatisering niet veel van dit soort banen?

"Er zullen bij de overdrachtspunten, bijvoorbeeld van fabriek naar vrachtwagen of vrachtwagen naar winkel, altijd mensen nodig zijn. Voordeel van de automatisering is dat het zware, repeterende werk minder is geworden."

Wat is de belangrijkste les die jij van je leerlingen hebt meegekregen?

"Tijdens mijn opleidingen heb ik weinig tegenslag gekend, ik haalde alles vrij makkelijk. Dat is bij mijn leerlingen anders. Zij hebben soms tegenslag op tegenslag. Doorzettingsvermogen is een vereiste. Daarnaast is het belangrijk om de mensen voor vol aan te zien. Ze mogen meer gezien worden in de maatschappij. Ze voelen zich vaak niet serieus genomen of minderwaardig. Een treffend voorbeeld is een voorval in een luxe kledingwinkel in de PC Hooftstraat, daar gaan we met de leerlingen naartoe. Een van de leerlingen bood haar excuses aan een winkelmedewerkster, omdat ze een spijkerbroek droeg in deze dure merkwinkel."

Daarnaast maak je tijd voor De Snippen?

"Dat doe ik al jaren. Sinds 1996 ben ik voorzitter. Daarvoor heb ik diverse andere functies vervuld. Ik heb onder meer waterpolotraining gegeven aan de jeugd, heren 1 en de senioren. Nu richt me naast waterpolotrainingen wat meer op het elementair zwemmen.

Hoe staat het met het ledenaantal?

"Het is voor ons moeilijk om nieuwe leden te werven. Daarom werken we bij de jeugdteams samen met De Futen. We laten schoolkinderen jaarlijks kennis maken met onze sport, maar er blijven niet veel hangen. Ook het succes van de waterpolodames tijdens de Olympische Spelen in Peking (2008), toen de Nederlandse vrouwen verrassend de gouden medaille wonnen, heeft dat helaas niet veranderd."

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?

"Waterpoloster Ilse Koolhaas. Ze heeft bij ons gespeeld, net als haar hele familie. Nu speelt ze in Griekenland. Ze komt uit voor het Nederlands team. Ik wil haar vragen: hoe is het om uit te komen voor je land in een relatief onbekende sport?"