• Jongeren uit Ouder-Amstel sporten vaker dan leeftijdgenoten in de regio.

    Pixabay

Jongeren in Ouder-Amstel relatief gezond

OUDER-AMSTEL Jongeren uit Ouder-Amstel voelen zich over het algemeen fit en gezond. Ook steken ze positief af ten opzichte van leeftijdsgenoten in de regio. Dat blijkt uit de Jeugdgezondheidsmonitor die deze week is gepubliceerd. Wel zijn verschillen te zien tussen jongeren die in Ouderkerk en die in Duivendrecht wonen.

Het rapport is gebaseerd op gezondheidsonderzoek dat in 2017-2018 door de GGD is uitgevoerd in de regio. Bijna 350 jongeren uit Ouder-Amstel deden mee. Er werden onder meer vragen gesteld over de algemene gezondheid, voeding, bewegen, alcohol en roken. 85 procent van de jongeren uit Ouder-Amstel gaf aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Ten opzichte van de rest van de regio hebben jongeren uit Ouder-Amstel minder vaak ooit gerookt. Ook proberen ze minder vaak het drinken van alcohol uit, ontbijten ze vaker vijf of meer keer per week en eten meer fruit en groente. Tevens hebben ze minder overgewicht, sporten meer en besteden minder tijd aan beeldschermen dan jongeren in de rest van de regio.

Wethouder Barbara de Reijke (Gezondheidszorg) is blij met de goede gezondheidsscore van jongeren uit Ouder-Amstel. "Vanuit het gezondheids- en sportbeleid zetten we al stevig in om bewegen te stimuleren en drinken van water te promoten. Ook financieren wij educatief aanbod op scholen via de GGD en Brijder Jeugd. Het lijkt erop dat onze aanpak vruchten afwerpt."

Op een aantal onderdelen zijn er in de Jeugdgezondheidsmonitor wel verschillen te zien tussen Ouderkerk en Duivendrecht. Van de jongeren uit Ouderkerk ervaart 90 procent hun gezondheid als goed, voor Duivendrecht is dat 72 procent. Ook komen depressieve klachten komen vaker voor in Duivendrecht dan in Ouderkerk. Verder ontbijten meer Ouderkerkse jongeren vijf dagen per week of meer en sporten ze meer dan jongeren in Duivendrecht.

Het onderzoek werd in schooljaar 2017-2018 op alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs In de regio Amstelland afgenomen. Leerlingen werden uitgenodigd de digitale vragenlijst 'Jij en je gezondheid' in te vullen. In totaal deden 3.540 jongeren uit de regio (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) mee, van wie 343 uit Ouder-Amstel. Leerlingen uit klas 2 en 4 beantwoordden via internet vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Specifiek gaat de monitor in op zaken als depressie, angst en slapen, roken en alcohol gebruik, gewicht, voeding en bewegen en de thuissituatie, gamen en seksualiteit. De publicatie is te downloaden via www.ggdgezondheidinbeeld.nl/publicaties-amstelland/