• De kogel is door de kerk: de gemeente stemt in met water-inlaat voor de Ronde Hoep.

    Marion Kiewik

Ja tegen bestemmingsplan noodoverloop Ronde Hoep

Noodoverloop Ronde Hoep goedgekeurd

OUDERKERK Na 15 jaar commotie is de kogel door de kerk: de gemeenteraad heeft op 14 juni het bestemmingsplan Noodoverloop Ronde Hoep goedgekeurd. Zij het niet van harte. Maar wel inclusief alle bijbehorende schaderegelingen.

Marion Kiewik

DUIDELIJKHEID Al in de Raadsvergadering van 19 april lag het bestemmingsplan Noodoverloop Ronde Hoep voor ter vaststelling, tevens voorwaarde voor de inwerkingtreding van het projectplan van waterschap Amstel Gooi en Vecht. Toen bestonden er echter nog zoveel vragen over condities en consequenties dat werd besloten tot uitstel met 6 weken. In de tussenliggende periode diende verantwoordelijk wethouder Marian van der Weele "een ultieme poging te doen om van de provincie duidelijkheid te krijgen over de omvang van de schadevergoeding bij scenario's met meer dan 2,4 miljoen m3 inlaat."

VEILIGHEID De uitkomst van Van der Weele's inspanningen in de afgelopen weken is "dat wij van geen enkele instantie op voorhand te horen zullen krijgen welke vergoeding geldt bij surplus-inlaat." Hoe graag zij het bestemmingsplan ook anders had gezien, "wij doen dit om met zijn allen in waterveiligheid te kunnen leven." Als wij het bestemmingsplan nu niet vaststellen, betoogde zij, lopen wij het risico dat we geconfronteerd worden met ongecontroleerde inlaat. Of de provincie neemt de zaak van ons over met een inpassingsplan en "dan moeten we maar afwachten of daar zo'n goede schaderegeling aan hangt."

PIJNLIJK In meerderheid vindt de raad dit een pijnlijk besluit maar gaat uiteindelijk toch akkoord met het voorliggende bestemmingsplan. Een belangrijke overweging daarbij is dat men de bijbehorende schaderegeling bij inlaat tot 2,4 miljoen kuub water voor de inwoners wil veiligstellen. De Ronde Hoep is al in 2009 aangewezen als calamiteitenberging en "met ongecontroleerde inlaat zijn we nog verder van huis." In het hypothetische geval dat er ooit grotere inlaat nodig is, is er waarschijnlijk al sprake van een nationale ramp en gaan andere wetten gelden.

PRESSIE Wel roept de raad het college op om bestuursorganen zoals het waterschap onder druk te houden om de afvoercapaciteit te vergroten, en bovendien te blijven zoeken naar alternatieve maatregelen en innovatieve oplossingen. Alles om noodoverloop in de toekomst geheel overbodig te maken. Tevens dringt de raad er bij het college op aan een coördinerend 'loket' in het leven te roepen voor de situatie dat meerdere scenario's gelden.