• Zuidzijde A9, aan de kant van de Ronde Hoep

    Marion Kiewik

Inzichten veranderen: toch maximale herplant langs A9

OUDERKERK Voorpaginanieuws in dit Weekblad, een vlammende radiocolumn van Dolf Jansen, verontruste inwoners, een oproep van de Stichting Beschermers Amstelland tot maximale herplant... De directe aanleiding voor dit alles was de aanvraag voor een kapvergunning door Rijkswaterstaat (RWS) voor tien- tot veertienduizend bomen langs de A9 bij Ouderkerk. Afgelopen week meldde de gemeente in gesprek te zijn met RWS om te zijner tijd een maximaal aantal bomen terug te plaatsen.

Marion Kiewik

De vraag dringt zich op waarom dat nu pas gebeurt. Wethouder Rineke Korrel van Verkeer en Vervoer licht toe: ‘Toen in 2011 het Tracébesluit A9 was genomen, heeft RWS met landschapsarchitecten een ontwerp gemaakt, geadviseerd door de Amstelscheg (onder andere Groengebied Amstelland), met als doel natuurwaarde en ecologie van de Ronde Hoep te beschermen. Maar sindsdien zijn de inzichten over groen veranderd.’

MOBILITEIT Niet alleen over groen, ook de inzichten over mobiliteit en de bijbehorende infrastructuur zijn aan het kenteren. We hebben een Klimaatakkoord, er is de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Is het geen tijd voor alternatieve vormen van vervoer in plaats van meer snelwegen? Korrel: ‘Ik ben heus niet blij met de verbreding van de snelweg daar en met het kappen van bomen. Evenmin met het tankstation - daartegen heeft de gemeente zich maximaal verzet. Maar die verbreding is definitief en wij moeten vooruitkijken: we werken aan ons lokale mobiliteitsplan.’

NIEUW ONTWERP Is het college al aan de slag met RWS om het eerdere ontwerp aan te passen? ‘Ja, vorige week hebben de partijen van destijds een eerste gezamenlijke sessie gehad. Naast RWS en Ouder-Amstel zaten onder meer Groengebied Amstelland en de Stichting Beschermers Amstelland aan tafel. Ook was er inbreng vanuit de boswachterij van Landschap Noord-Holland, want het hart van de Ronde Hoep is natuurreservaat. Er wordt nu getekend aan een nieuw ontwerp, waarin zoveel mogelijk groen terugkomt. De beplanting wordt vogel- en insectvriendelijk.’

COMPENSATIE Op de plaats van het tankstation kunnen straks niet evenveel bomen terugkomen, maar de bedoeling is dat het vanuit de polder niet zichtbaar is. Bovendien kan de nieuwe beplanting langs het traject minder dicht op elkaar worden geplant dan de huidige populieren. Voor elke boom die niet vervangen kan worden, betaalt RWS een compensatie aan de gemeente. Er zijn al ideeën waar de gemeente dat geld voor kan aanwenden: ‘Natuurvriendelijke oevers, een natuurlijke speeltuin, bomen in De Nieuwe Kern, dat soort bestemmingen.' Worden die fondsen duidelijk geoormerkt? 'Zeker. RWS vraagt een gedegen verantwoording. Er wordt ook een collegebesluit over genomen, dus het wordt goed geborgd.’

TOEZICHT Hoe ziet de procedure er verder uit nu de gemeente de aanvraag kapvergunning van RWS heeft ontvangen? Korrel: ‘Na toetsing, advies en collegebesluit volgt - indien de vergunning wordt verleend - publicatie, waarschijnlijk in september of oktober. Daarna is de bezwaarperiode zes weken. In dit geval gaat de gemeente extra toezicht houden op de uitvoering.’

Hoe zo’n vergunning eruit ziet en wat dat toezicht inhoudt? Daar gaan we na de zomer dieper op in.