• Archief BDU

Inzameling van afval gaat veranderen

OUDER-AMSTEL Op 15 februari jongstleden heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen om te zorgen dat er minder restafval verbrand hoeft te worden. Dit komt het milieu ten goede.

Nederland stevent langzaam maar zeker af op een 'circulaire economie' waarin er geen afval meer bestaat. Alles wordt dan hergebruikt. Ouder-Amstel heeft de ambitie om het restafval te verminderen naar 100 kg restafval inwoner per jaar, in de periode van 2020 tot 2025. Dat is 2 kilo per week. Dit vraagt de nodige maatregelen.

De belangrijkste maatregel is dat alle inwoners het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) weer apart in kunnen inleveren. Laagbouwbewoners kunnen daarvoor kiezen uit een minicontainer van 240 liter of van 140 liter. Hoogbouwbewoners krijgen per appartementencomplex één of meer containers van 240 liter.

Voor grof tuinafval komen er tuingroendepots in de wijken. Daar kan men 24 uur per dag takken, bladeren, gras en snoeiafval in kwijt.

De openingstijden van de milieudepots worden uitgebreid. Daarnaast wordt het grof afval vier maal per jaar gratis opgehaald. Dit afval wordt vervolgens gesorteerd, zodat er meer grondstoffen gerecycled kunnen worden.

Tot slot wordt er onderzoek gedaan naar de introductie van de Ja-Ja sticker. Als dit doorgaat dan krijgen inwoners alleen ongeadresseerd reclame drukwerk als er een sticker op de brievenbus zit.

In de tweede helft van 2018 en in het begin van 2019 worden de maatregelen ingevoerd.