• Google Maps

Infovoorziening voor verbetering vatbaar

OUDER-AMSTEL Aan grote projecten geen gebrek. De gemeente zit middenin de participatiefase van het Centrumplan Ouderkerk, In Duivendrecht wordt de Zonnehof ingevuld, en de voorbereidingen lopen voor Entrada, Werkstad Overamstel (ABPZ) en De Nieuwe Kern. Des te belangrijker dat de raad zijn taken kan uitoefenen: bij het stellen van kaders vooraf en bij de controle gedurende en na het project. Dan is het cruciaal dat zij goed en tijdig geïnformeerd worden. Niet alleen met cijfers maar ook met kwalitatieve informatie zoals maatschappelijk rendement. En daar valt nog wel wat te verbeteren, zo blijkt.

Marion Kiewik

In samenspraak met de raad heeft de Rekenkamer Ouder-Amstel in 2018/2019 een onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening rondom grote projecten. De onderzoekers analyseerden documenten, spraken onder anderen met raadsleden en projectleiders, en deden een casestudie naar het Centrumplan. Hun bevindingen - die zijn onderschreven door het college - presenteerden zij tijdens de raadsvergadering van 4 juli.

Wat zijn de conclusies? Er is een Handboek Projectmatig werken maar daarvan wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Het college levert een stroom informatie, maar die is voor de raad niet altijd even overzichtelijk. Het college heeft ‘het wat en wanneer’ namelijk niet afgestemd met de raad. En de raad heeft het zelf ook niet aangegeven. Gevolg: ‘onduidelijkheid en onvrede’; men heeft het gevoel door de bomen het bos niet meer te zien.

Aanbevelingen heeft de Rekenkamer ook gedaan. De belangrijkste: raad en college moeten met elkaar om de tafel over de informatiebehoefte en daar duidelijke afspraken over maken. Samen een soort ‘spoorboekje’ opstellen. Overigens heeft zich al verbetering ingezet - sinds de ‘herstart’ van het Centrumplan. En er is een commissie Grote Projecten in het leven geroepen.

Maar er is nog werk aan de winkel. Wellicht biedt het zojuist begonnen reces tijd voor reflectie.