Informatieavond over Amstelbrug

OUDERKERK Provinciaals gepruts. Een onaardige omschrijving van de informatieavond maandag in de Amstelkerk.

Naomi Heidinga

De organisatie was prima, daarover niets te klagen. De verstrekte informatie klopte alleen niet. Bij een uitleg over de bouwfasering van de brug werd opeens gesproken over een brug met vier rijstroken, waarvan twee aparte busbanen. Het leidde tot onrust onder de aanwezigen. Niet eerder was over aparte busbanen gesproken. Aan het einde van de avond bleek de verstrekte avond niet te kloppen. De spreker bood excuses aan, maar het kwaad was al geschied. Informatieavonden georganiseerd door de overheid: het blijft lastig.

Voor de bezoekers aan de Amstelkerk was het maandag opletten geblazen. Het project aan de Amstelbrug wordt in twee fasen uitgevoerd, om (verkeers)hinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdens deze fases wordt het verkeer op verschillende manieren omgeleid. De uitleg over deze fasen, gecombineerd met technische informatie over de bouw van de brug, zorgden voor een enorme hoeveelheid aan informatie en maakten het lastig om de sprekers te volgen.

Het definitieve ontwerp voor de brug is er nog niet. Wel is er een referentieontwerp. Daar wordt uitgegaan van een brug bestaande uit twee brugdelen. Het brugdeel richting Amsterdam (Zuidoost) is breder: daar komen twee rijstroken op, waarvan één voor links afslaand verkeer richting Hoger Einde Noord. Ook is er plek voor een voetpad. Voor verkeer richting Amstelveen komt er één rijstrook plus een fietspad. De brug komt iets hoger dan nu te liggen, waardoor fietsverkeer er onderdoor kan. De inrichting van het gebied verandert: de kruispunten aan de Amstelveense zijde verdwijnen (zie kaartje).

Juist wat betreft het fietsverkeer voorzien inwoners problemen. Meerdere aanwezigen pleitten maandag voor de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de brug. Volgens hen had de provincie meer moeten kijken naar hoe de brug daadwerkelijk wordt gebruikt, in plaats van hoe deze is ontworpen. Volgens de provincie is dit echter een gepasseerd station. "Het fietspad komt aan de noordzijde, zoals afgesproken met beide gemeenten," aldus een medewerker van de provincie.

Een gemiste kans, volgens bewoners. Bovendien wordt de situatie voor fietsers er niet veiliger op. Aan de Hoger Einde-Zuid moeten fietsers straks de weg oversteken. Velen doen dat nu ook al, wanneer ze gebruik maken van het voetpad. Daarnaast moeten door fietsers, om over de brug te gaan, extra lussen worden genomen. Bewoners vragen zich af of wielrenners daar bereid toe zijn. Zij voorzien dat wielrenners geen kostbare tijd willen verliezen en daardoor alsnog voor het voetpad zullen kiezen. Daarmee is toekomstige situatie niet beter dan nu.

Na een presentatie van de provincie en de betrokken aannemer, mocht de architect vertellen over zijn plannen. Hij kwam vooral ideeën halen voor de brug. Dat leidde tot twijfel onder aanwezigen. Poppenkast, zo noemde iemand het. "Het ontwerp voor de brug bestaat allang." Dat werd door de architect krachtig ontkend. Weliswaar staat veel al vast, maar er is nog geen definitief ontwerp. Het aantal rijbanen en de inrichting van de brug, dat is zo goed als bepaald. Ook is duidelijk dat de brug zal lijken op de huidige. Maar accenten zijn nog wel mogelijk. Vandaar dat hij aanwezigen uitnodigde om hun wensen aan te geven op het voorlopig ontwerp. Dat leverde steevast een fietspad op aan de zuidzijde van de brug. De architect zag mogelijkheden, de vraag is: wil de provincie daarin meegaan?

Op 12 februari wordt tijdens een nieuwe informatieavond het ontwerp voor de brug gepresenteerd.