• Tijdens de pauze konden bureaus en wethouders worden bevraagd. En zo werd het toch nog gezellig.

    Marion Kiewik

Início gekozen als begeleider participatieproces Centrumplan Ouderkerk

OUDERKERK En de winnaar is… Início! Een klein adviesbureau uit Rotterdam, dat naar eigen zeggen zijn sporen heeft verdiend in stedelijke vernieuwing, co-productie en het opzetten van netwerken, is verkozen tot begeleider van het participatieproces Centrumplan Ouderkerk.

Marion Kiewik

PARTICIPATIE Na alle commotie over de aanpak van de gemeente in het project Centrumplan met als resultaat het sein “terug naar af” eind vorig jaar, werden burgerparticipatie en co-productie de toverwoorden. Tijdens een bijeenkomst in de Amstelkerk afgelopen maandagavond mochten de inwoners zelf kiezen - uit drie - welk bureau het participatieproces rondom het Centrumplan zal gaan begeleiden.

KRITIEK In de aanloop naar het evenement waren er vragen en kritiek. Op het forum van de Vrienden van Ouderkerk, in een open brief aan het college van B en W in dit Weekblad, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, in de kroeg... Men plaatste vooral vraagtekens bij de wijze waarop het college tot haar voorselectie was gekomen en de stemprocedure.

BUREAUS In de strak geleide bijeenkomst werd vragenstellers resoluut de mond gesnoerd; daar was de pauze voor bestemd. De bureaus werden ingeleid door wethouder Axel Boomgaars - ‘We hebben negen bureaus langs onze meetlat en profielschets gelegd en hebben er drie geschikt bevonden.’ - en wethouder Rineke Korrel: ‘Het is uniek dat u zelf gaat kiezen.’ Waarna de adviesbureaus Início, Smart City Kitchen en Omniplan hun “pitch” mochten doen: in kort bestek presenteerden zij hun bedrijf en aanpak.

STEMMING Inclusief college- en raadsleden waren er een kleine 200 aanwezigen. Van de 135 uitgebrachte stemmen - sommigen stemden niet uit protest tegen de gang van zaken - gingen er 74 naar Início. Smart City Kitchen en Omniplan kregen respectievelijk 33 en 28 kiezers achter zich.

CO-PRODUCTIE De naam Início staat voor: initiatief nemen, iets opstarten. Johan Vellinga en Sophie Pauwels gaan het project Centrumplan 'dicht bij de mensen brengen'. Binnenkort sturen zij een open uitnodiging aan eenieder die interesse heeft om mee te doen. Vellinga: ‘Co-productie betekent samen optrekken, maar als eerste stap samen opstarten. Een randvoorwaarde is dat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk is.’

PROCES Hoe het proces eruit gaat zien? ‘Dat gaan we dus samen bedenken. Wij hebben het niet al vooraf dichtgetimmerd.’ Na de zomervakantie moet het proces uitmonden in een visie, ‘het “metselwerk”, een samenvoeging van alle gedeelde maar ook niet-gedeelde ambities in een verbeeldend document. Dus we zullen ook benoemen waar het schuurt. Wij kennen Ouderkerk aan de Amstel nog niet zo goed. Het voordeel is dat we geen “rugzak” hebben, wij staan onbevangen in het proces.’