• Een vrijwilligster bezoekt regelmatig een licht dementerende man.

    Frank Muller / ZorginBeeld

Gezondheid 65-plussers bovengemiddeld

OUDER-AMSTEL De gezondheid van de 65-plussers in Amstelland is gunstiger dan in de rest van Nederland: ze voelen zich vaker gezond, hebben minder vaak lichamelijke beperkingen, minder overgewicht, minder vaak psychische klachten en ze ervaren meer regie over het eigen leven. Helaas nemen overgewicht, psychische klachten en eenzaamheid toe en drinken ouderen in de regio meer alcohol dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit de rapportage 'Gezondheid in Beeld: 65-plussers in regio Amstelland' van de GGD, die onlangs werd gepresenteerd.

In de regio Amstelland zijn mobiliteitsbeperkingen onder 65-plussers lager dan in 2010. Ook de angst om te vallen is onder ouderen in de regio afgenomen. Minder goed nieuws: het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt is toegenomen, van 38 procent naar 47 procent.

Het percentage 65-plussers met overgewicht is gestegen van 53 procent naar 56 procent. Het aandeel ouderen met psychische klachten steeg eveneens, van 32 naar 38 procent. Wel komen zowel overgewicht als psychische klachten in de regio minder vaak voor dan in de rest van Nederland (respectievelijk 59 en 42 procent).

65-plussers met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen hebben vaker een slechtere gezondheid. Ook zijn er verschillen tussen de Amstelland-gemeenten.